Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 augusta 2014, 17:44

Kto sú teroristi?

Petro Porošenko

Petro Porošenko

Petro Porošenko

„Neviem, ako mám pracovať s parlamentom, v ktorom polovica poslancov nehlasuje za uznane Doneckej ľudovej republiky a Luganskej ľudovej republiky za teroristické organizácie“.

Vyhlásil to prezident Ukrajiny Petro Porošenko v prejave koncom minulého týždňa na zasadaní Najvyššej rady.

Ako sa vyjadril, „z dôvodov národnej bezpečnosti“ treba uskutočniť dočasné parlamentné voľby. Porošenko vyzval tiež Kongres USA, aby uznal za „teroristov“ domobranu a všetkých tých, ktorí ju podporujú. Čiže 4-miliónové obyvateľstvo regiónu Donbasu.

Ide o občanov Doneckej a Luganskej oblastí, ktorí neuznali uskutočnené vo februári tohto roku silové uchopenie moci v krajine radikálnymi nacionalistami a prívržencami myšlienok hitlerovského pomáhača Stepana Banderu. Obyvatelia Donbasu sa vyslovili proti zámeru Najvyššej rady zrušiť regionálny status ruského jazyka. Na usporiadaných v máji referendách asi 90% sa vyslovilo za nezávislosť vyhlásených o niečo skôr Laganskej a Doneckej ľudových republík, ktoré sa potom spojili do Zväzu ľudových republík s názvom Novorossija.

Profesor Anatolij Cyganok, dopisujúci člen Akadémie vojenských vied, považuje požiadavky a výzvy Porošenka za pokrytecké:

- Z hľadiska medzinárodného práva hovoriť o tom, že sa 4 milióny súčasne stali teroristami – to je nezmysel. Aj v Európe, aj v Amerike si to uvedomujú. Veď predstavitelia oboch samovyhlásených republík ešte ani raz neuskutočnili na území Ukrajiny teroristické útoky. Vôbec v tomto prípade netreba hovoriť o domobrane, ale o kombatantoch, čo presnejšie vystihuje ich status. Nakoniec za teroristické tie či oné organizácie môžu byť uznané len z rozhodnutia súdu.

Formálne na úrovni OSN dnes neexistuje univerzálna definícia pojmu terorizmus. Existuje ale návrh všeobsiahlej konvencie o medzinárodnom terorizme, na ktorom pracuje od roku 2000 Špeciálny výbor OSN. V tomto návrhu konkrétne za teroristu uznávajú toho, kto využívajúc akékoľvek prostriedky nezákonne a úmyselne spôsobuje smrť alebo ťažkú ujmu na zdraví inej osobe, vážne poškodzuje štátny alebo súkromný majetok, systém verejnej dopravy, objekt infraštruktúry a tak ďalej. Okrem toho návrh obsahuje varovanie pred použitím dvojitých noriem v boji proti terorizmu. Zdôrazňuje sa napríklad dôležitosť uvedomenia si rozdielu medzi teroristickými útokmi a spravodlivým bojom národov za realizáciu svojho práva na sebaurčenie.

Sú to presné a veľmi príznačné definície. Predovšetkým preto, že popisujú práve tých na Ukrajine, ktorí podľa označenia ministerstva zahraničia USA a vedenia EÚ „robia poriadok vo vlastnej krajine“.

  •  
    a podeliť sa