Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.

O nás

Hlas Ruska je najstaršia štátna rozhlasová stanica Ruska vysielajúca do zahraničia. Jej znelka zaznela po prvý krát  29. októbra 1929. Našou hlavnou úlohou je rozprávať o udalostiach v krajine a vo svete, zoznámiť s ruským názorom na medzinárodné udalosti a takisto viesť efektívny dialóg s krajanmi v zahraničí.

Hlas Ruska zaujíma tretiu pozíciu v ratingu najväčších medzinárodných rozhlasových  staníc a ustupuje iba BBC a Hlasu Ameriky. Vysiela do 160 krajín sveta v 38 jazykoch 151 hodín denne na krátkych a stredných vlnách, v FM rozsahu, na družicových kanáloch a v mobilnej telefonickej sieti. Auditórium Hlasu Ruska činí vyše 100 miliónov poslucháčov.

Dnes pracuje Hlas Ruska v Internete v 38 jazykoch. Web Hlasu Ruska obsahuje vyše 500 rubrík, audio, video a multimediálne materiály. Obracajú sa naň návštevníci zo 110 krajín sveta. Od apríla 2009 sú relácie 10 vysielacích redakcií  Hlasu Ruska - albánskej, bulharskej, maďarskej, gréckej, nórskej, rumunskej, slovenskej, českej, fínskej a švédskej - prístupné iba v Internete.

Predseda rozhlasovej stanice Hlas Ruska Andrej Bystrický si myslí, že Zahraničné vysielanie je jeden z nástrojov medzinárodnej komunikácie. Jedným z hlavných smerov rozvoja rozhlasového vysielania je premiestnenie do univerzálneho informačného prostredia - Internetu. Svetová pavučina hodila technologickú a intelektuálnu výzvu rozhlasu, ale to ešte neznamená, že medzinárodný rozhlas zmizne. Počítame s tým, že Hlas Ruska bude dôležitým informačným vydaním, kde sa bude môcť auditórium dozvedieť nielen o bežnej informácii o tých, alebo iných udalostiach, ale aj viesť politickú diskusiu a oboznámiť sa s analytickými materiálmi.