Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
18 januára 2015, 11:02

Ukrajina: BACK IN USSR

Ukrajina: BACK IN USSR

Iniciatívy Najvyššej Rady a vlády Ukrajiny sa navzájom kaleidoskopicky menia. Vzniká pocit, že zákonodarná a výkonná moc vyhlásili tichú socialistickú súťaž, v ktorej zvíťazí ten, kto ponúkne ukrajinskej spoločnosti a celému svetu najväčší počet originálnych návrhov.

Je pochopiteľné, že povinne zameraných na prerušenie vzťahov s Ruskom. Jednou z takých iniciatív je vypovedanie zmluvy o vzniku SNŠ podpísanej v Belovežskej pušči v roku 1991, ktorá zafixovala „koniec“ sovietskeho projektu. Príslušný návrh zákona predstavili v Rade. Ale Ukrajina sa zrušiac tento dokument čudným spôsobom vracia do zostavy ZSSR, právnou nástupcom ktorého sa stalo Rusko.

Prijatie tohto zákona vytvára svojráznu právnu kolíziu, ktorá sa pravdaže nemôže vážne posúdzovať. Ide najskôr o symboly. A tieto nie sú v prospech mimoriadne aktívnych kyjevských predstaviteľov moci. Veď vypovedanie zmluvy o vzniku SNŠ vracia formálne Ukrajinu nielen do zostavy Sovietskeho zväzu, ale ako z toho vyplýva, do dnešného Ruska ako právneho nástupcu predchádzajúceho štátu. Sú to čisto domnelé konštrukcie, ale mnohým nacionalisticky naladeným Ukrajincom príde dokonca od jednej takej myšlienky minimálne zle. Tým viac, že na Ukrajine dnes traktujú čokoľvek a akokoľvek, až do absolútne absurdných vývodov a záverov. Rada vôbec riskuje stretnúť sa s nespokojnosťou niektorých vplyvných verejno-politických ultraradikálnych síl. Profesor Vysokej školy ekonomickej Oleg Matvejčev sa domnieva, že iniciatíva poslancov bola od samého počiatku zameraná na vystúpenie Ukrajiny z SNŠ, avšak vyzerá komicky:

- Belovežské dohody majú veľmi veľa bodov, vrátane aj vystúpenia Ukrajiny zo zostavy Sovietskeho zväzu. Vyplýva z nich, že Ukrajinu môžu dnes obviniť a vysmiať sa jej predstaviteľom moci, ktorí sa chcú v podstate tak vrátiť do zostavy ZSSR. Jednoducho to hovorí o tom, že dnešní predstavitelia moci boli vybraní z takých vrstiev spoločnosti, ktoré nie sú právne gramotné a nepoznajú ani dejiny. Vidíme kvalitu týchto mocenských predstaviteľov, ktorí sa ako nejaká dôstojnícka vdova pravidelne bičuje.

Propagandistický program Kyjeva – to je európska a prosperujúca Ukrajina v zostave EÚ a NATO s modernou ekonomikou, silnou armádou, otvorenými hranicami a úplne nezávislá od „prekliateho“ Ruska a takých prežitkov ako je SNŠ. Je pochopiteľné, že sú to iba heslá nemajúce nič spoločné s reálnosťou. Ale spoločnosť ich zatiaľ „berie“. Vážení ekonómovia sú medzi tým presvedčení, že vystúpenie Ukrajiny z SNŠ a konečné prerušenie vzťahov s Ruskom, jej sľúbia samé problémy a prudké zhoršenie života miliónov ľudí. Západ nielen nepotrebuje Ukrajinu ako takú s jej zaostalou ekonomikou a úplne nevyváženou spoločnosťou, ale sa jej otvorene bojí. A ako len môže odďaľuje reálnu integráciu. Strata tradičných partnerov v SNŠ, ktorí zostali, bude pre Ukrajinu smrťou. Avšak Kyjev tvrdohlavo tlačí Ukrajinu na túto cestu. A čo povedal ohľadne tohto riaditeľ Centra politického marketingu Vasilij Stojakin:

- Ak vravieť o SNŠ, pre Ukrajinu má veľký význam podpísaná dohoda o zóne voľného obchodovania v rámci Spoločenstva. Ale vystúpiť z neho treba oddelene. A či to zachce Ukrajina urobiť, to je veľmi otázne. Najskôr sa dokonca nikto nepýta na jej názor, zónu voľného obchodovania veď potrebuje EÚ. Keď zamýšľala podpísať dohodu o asociácii s Ukrajinou, šlo v značnej miere o možnosť vstupu Európskej únie na trhy iných krajín SNŠ a v prvom rade Colnej únie.

Vyplýva z toho, že Európa aj v tejto otázke nedáva Ukrajine samostatnú úlohu, ale vidí ju len ako technickú súčasť ekonomického príchodu na eurázijský priestor. Ale pre „Nezaležnú“ je SNŠ skoro jediným trhom, po strate ktorého riskuje nedostať na výmenu nič. Kyjev už vyhlásil o svojom rozhodnutí vystúpiť zo zostavy SNŠ v marci 2014. Avšak zatiaľ neboli reálne kroky v tomto smere urobené: zjavne u niekoho z politikov sa divne doposiaľ prejavuje inštinkt sebazáchovy.

  •  
    a podeliť sa