Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 januára 2015, 02:05

Rusko a krajiny Strednej a Východnej Európy

Rusko a krajiny Strednej a Východnej Európy

Vzťahy Ruska a štátov Strednej a Východnej Európy prežívajú ťažké časy. Krajiny regiónu sa ocitli „medzi dvoma ohňami“. Členstvo v Európskej únii ich núti uberať sa protiruským kurzom vedenia EÚ. Národné záujmy si ale vyžadujú rozvíjať spoluprácu s Ruskom.

Na začiatok uvedieme niekoľko ukazovateľov dovoľujúcich lepšie pochopiť podiel Ruska v zahraničnom obchode krajín Strednej a Východnej Európy. Vezmime si napríklad členov Vyšehradskej skupiny. Rusko je v importe Maďarska na druhom mieste, keď ustupuje Nemecku, ale predbieha všetky iné krajiny EÚ a taktiež aj Čínu rýchlo upevňujúcu si svoje pozície na európskych trhoch. V štruktúre zahraničného obchodu Poľska je Rusko zastúpené ešte širšie – je na piatom mieste medzi exportnými partnermi a na druhom – v štruktúre poľského importu /po tom samom Nemecku/. Ruské tovary sú okrem toho na treťom mieste v štruktúre importu Slovenska – po nemeckých a českých, ale pred rakúskymi, maďarskými a poľskými.

Nemenej presvedčivou vyzerá štruktúra zahraničného obchodu Česka. Zjavným lídrom je tu Nemecko, ale po ňom idú českí partneri veľmi tesne. V štruktúre importu Česka sú fakticky Poľsko, Slovensko, Čína, Holandsko, Rusko a Rakúsko v jednom šíku. Podobná štruktúra má svoje silné a slabé stránky. Na jednej strane dovoľuje diverzifikovať zahraničnoobchodné operácie. Ale na druhej – ak sa kríza v Európskej únii naloží na problémy vo vzťahoch Bruselu a Moskvy – čakaj nešťastie. Samotná Čína nezachráni. Nie náhodou práve v Česku dnes tak znepokojene sledujú negatívny rozvoj finančno-ekonomickej situácie v Rusku a v Európe celkovo. Českí podnikatelia sa obzvlášť obávajú o osud svojich úverov a investícií v Rusku. „Tak alebo ináč, ale prehráme všetci. A českí exportéri v prvom rade“ – poznamenáva výkonný riaditeľ českej Obchodno-priemyselnej komory pre krajiny SNŠ František Masopust. Sankčná vojna už priniesla Česku straty v hodnote vyše 100 mil. USD. „Chceli by sme vedieť – čo sme dosiahli od Ruska pomocou sankcií? Nič. Slovom, nadišiel dávno čas odmietnuť túto nezmyselnú a škodlivú sankčnú ideu. Ale nato je pochopiteľne potrebná politická vôľa Bruselu, ktorá sa žiaľ, zatiaľ nepozoruje“, - zdôrazňuje pán Masopust.

Nemenšie straty v dôsledku sankčnej vojny mali aj iní partneri Ruska. Celkové škody pre ekonomiku Európskej únie hodnotia západní experti minimumálne na 12 miliárd eur ročne. Rusko je pre EÚ druhým najväčším trhom pre export potravín /10% celkového obratu/ po americkom /13%/.

Nie je tajomstvom, že pri prijatí politických rozhodnutí patrí v dnešnej Európskej únii kľúčová úloha Nemecku. A táto krajiny má na jednej strane značný obrat tovarov s Ruskom a na druhej – má záujem o upevnenie vlastných pozícií v regióne Strednej a Východnej Európy. Vari nie práve s tým súvisí taká aktívna podpora mocenskými predstaviteľmi Berlína protiruských sankcií? V akomkoľvek prípade práve posledných niekoľko rokov pozorujeme aktívny príchod nemeckého kapitálu na trhy Strednej a Východnej Európy. A to stavia štáty regiónu v dvojzmyselné postavenie – podotkol v rozhovore s Rossiya sevodnya vedúci Moskovskej ekonomickej škody MŠU, akademik RAV Alexander Nekipelov:

-Nemecko má v Európskej únii osobité postavenie. Na jednej strane sa u jeho partnerov v regióne nahromadil veľmi veľký dlh voči nemu. A na druhej strane, Nemecko objektívne plní v EÚ z hľadiska regionálnych partnerov úlohu lokomotívy a samé by sa chceli za túto lokomotívu „zachytiť“.

Straty v dôsledku protiruskej politiky EÚ začínajú tým nemenej v očiach Európanov „prevažovať“. Ako informuje britské vydanie The Sunday Times, federálna kancelárka Angela Merkelová „sa nachádza pod nátlakom“ hlavných nemeckých priemyselníkov a podnikateľov žiadajúcich zrušiť sankcie. Na poplach bijú aj mimo kontinentu. Chápu tam, že bez silnej Európy so silným Ruskom sa nepodarí prekonať globálnu hospodársku krízu. „Dobré signály z USA podporujú ázijské trhy. Avšak to nemení všeobecnú situáciu, ktorá zahŕňa okrem rastu USA prudký pokles cien ropy a oslabenie kurzu rubľa, destabilizujúce trhy“, - je presvedčený riadiaci riaditeľ finančnej spoločnosti White Funds Management v Sydney Angus Gluskie. A bolo by naivné čakať, že krajiny Strednej a Východnej Európy môžu zostať bokom tejto destabilizujúcej tendencie.

Nie je divné, že podľa údajov agentúry EÚ EUobserver je rad krajín Strednej a Východnej Európy pripravený vyzvať vedenie organizácie prehodnotiť súčasnú sankčnú politiku voči Rusku. Platnosť troch balíkov sankcií vyprší v marci až júli 2015. Maďarsko, Česko a Slovensko už dali pochopiť, že pochybujú o nevyhnutnosti ich prolongovania. Môžu sa k nim pripojiť Grécko, Taliansko a Cyprus.

  •  
    a podeliť sa