Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
6 januára 2015, 02:05

Diego Fusaro: Putin robí všetko správne

Diego Fusaro: Putin robí všetko správne

Propagandistický útok na Rusko je stále viditeľnejší. Prezidenta Putina sa snažia vykresliť ako diktátora, no pripisujú mu aj hlavnú vinu za ukrajinskú krízu.

O tejto otázke sme sa bavili s filozofom Diegom Fusarom z milánskej univerzity Vita-Salute San Raffaele. Pohľad Fusara na súčasný svet je diametrálne odlišný od väčšiny zástupcov západnej filozofie, ktorí vyjadrujú absolútne vyhranený postoj.

Korešpondent: V súčasných podmienkach, v kontexte občianskej vojny na Ukrajine, je proti Rusku a ruskému prezidentovi rozpútaná informačná vojna. Čo si o tom myslíte?

Diego Fusaro: Myslím si, že naozaj sme svedkami plánovaného dlhodobého útoku na Rusko a prezidenta Putina. Vysvetľuje sa to tým, že veľmoc sa vzoprela svetovému poriadku, ktorý americkí imperialisti vytvárajú, od r. 1989. Je zrejmé, že útok na Putinovo Rusko prebieha formou farebných revolúcií, ako aj vznikom vojenských základní na území krajín, ktoré susedia s Ruskom. Zároveň prebieha aj politický rozklad ruskej kultúry: spomeňme si napr. na Pussy Riot. Išlo o prípad, ktorý mal zničiť ruskú kultúru a identitu s tým, aby sa krajina stala ľahkým sústom pre imperialistov, ktorí sú vedení USA.

Fakty o manipulácii objektívnych informácii, s cieľom očierniť ruského prezidenta, svedčia o tom, že Putin robí všetko správne.

Korešpondent: Takže si myslíte, že Západ sa snaží podmaniť si regióny sveta, kde ešte nepanujú unifikované pohľady na svet?

Diego Fusaro: Samozrejme! To, čo opovážlivo označujú za globalizáciu, je v skutočnosti svetová agresia kapitalistického trhu. Zoberme si to, čo v svojich knihách pomenúvam ako ideológiu rovnakosti. Kapitál, snažiaci sa o globalizáciu, chce vidieť stále to isté: tovary, princípy organizácie ekonomiky, anglický jazyk, rovnaký spôsob života či vyjadrovania, jednotnosť myslenia. Kapitál čias globalizácie nenávidí rozdiely a snaží sa ich potláčať, aby bol všade rovnaký poriadok a systém. Preto Putinovo Rusko, ktoré sa prieči takémuto poriadku a bojuje za unipolaritu, svetovú aj kultúrnu, je jedným z hlavným terčov globalizácie pod velením USA.

Korešpondent: Doktor Fusaro, akú alternatívu navrhuje vy, najmä v svojej poslednej knihe, Budúcnosť za nami?

Diego Fusaro: Vo svojej knihe Budúcnosť za nami uvažujem o pilieroch, presnejšie ontologických koreňoch, možného znovuzrodenia sveta. Za týmito zložitými slovami je pomerne jednoduchá myšlienka: aby sme zmenili svet, musíme najprv veriť, že ho dokážeme zmeniť. Aby sme sa vzopreli globalizácii, musíme veriť, že to dokážeme. Odpor nie je len možný, ale je dokonca aj žiadaný na posun Zeme skôr, ako zahynieme pod vládou trhového kapitalizmu, ktorý sa zmenil na svetové náboženstvo.

  •  
    a podeliť sa