Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
29 decembra 2014, 13:47

Vojenská doktrína Ruska: staré a nové

Vojenská doktrína Ruska: staré a nové

V Rusku prijali novú redakciu „vojenskej ústavy“: hlavné ustanovenia sú naďalej tie isté, ale po prvýkrát sa zjavili body o zabezpečení záujmov v Arktíde, spojeneckých vzťahoch s Abcházskom a Južným Osetskom, ako aj o nebezpečenstve zahraničných súkromných vojenských spoločností.

Obnovenú doktrínu schválil prezident a Vrchný veliteľ Vladimír Putin.

Základ bezpečnosti

Rusko si ponecháva v súlade s dokumentom právo použiť jadrové zbrane na odvetu na použitie proti nemu a jeho spojencom jadrových a iných druhov zbraní hromadného ničenia, a taktiež aj v prípade agresie voči RF s použitím konvenčných zbraní, kedy bude ohrozená samotná existencia štátu. Toto ustanovenie zostalo v predošlej redakcii.

Základom vojenskej politiky RF je snaha nepripustiť jadrový vojenský konflikt, ako aj akýkoľvek iný vojenský konflikt. V dokumente sa podotýka, že jadrové zbrane budú naďalej dôležitým faktorom zabránenia vojnám – tak s použitím jadrových zbraní ako aj konvenčných prostriedkov zasiahnutia.

Hrozby

Pravdepodobnosť rozpútania rozsiahlej vojny proti Rusku sa znížila, podotýka sa v novej doktríne, ale v rade smerov vojenské nebezpečenstvo rastie. Zdôrazňuje sa, že sa pozoruje tendencia premiestnenia vojenského nebezpečenstva a vojenských hrozieb do informačného priestoru a vnútornej oblasti krajiny.

Nová redakcia doktríny určuje za jednu z hlavných hrozieb teroristov a činnosť organizácií a osôb zameranú na podrytie suverenity, narušenie jednoty a územnej celistvosti krajiny.

V rade smerov vojenské ohrozenie nehladiac na zníženie pravdepodobnosti začatia rozsiahlej vojny proti RF narastá, konštatujú autori dokumentu.

Rozmiestnenie PRO Američanmi, realizácia koncepcie „globálneho útoku“ a plány rozmiestniť zbrane vo vesmíre boli nazvané v novej verzii „vojenskej ústavy“ medzi ohrozením RF zvonka.

K novým aspektom zahrnutých do vojenskej doktríny patrí určenie činnosti príslušníkov cudzích súkromných vojenských spoločností pri hraniciach s RF ako nebezpečenstva zvonka. Ruskí mocenskí predstavitelia vyjadrovali prv názor, že v udalostiach na juhovýchode Ukrajiny zohrali aktívnu úlohu práve príslušníci západných súkromných vojenských spoločností.

Priority

V novej redakcii sa zjavilo ustanovenie o zaistení národných záujmov Ruska v Arktíde – strategicky dôležitom regióne pre krajinu bohatom na uhľovodíky.

Dokument určuje rast silového potenciálu NATO a destabilizáciu situácie v jednotlivých regiónoch ako hlavné zahraničné vojenské nebezpečenstvo pre Rusko.

Rusko posudzuje ako opatrenia brzdenia a zabránenia vojenským konfliktom rozšírenie kruhu partnerských štátov vrátane členov BRIKS, OZKB? SNŠ, OBSE a ŠOS a taktiež vzájomnú spoluprácu s Abcházskom a Južným Osetskom /to je nový bod doktríny/.

Tieto opatrenia sú zamerané na zabezpečenie spoločnej obrany a podporu rovnoprávneho dialógu v sfére eurázijskej bezpečnosti s Európskou úniou a NATO.

USA sú s Ruskom v hodnotení hrozby extrémizmu solidárne.

Biely dom pozitívne hodnotí pozíciu Ruska ohľadne hrozby extrémizmu a zbraní hromadného ničenia, ale nesúhlasí s hodnotením možných hrozieb zo strany NATO, tak komentoval novú vojenskú doktrínu Ruska vysokopostavený predstaviteľ administrácie USA.

„Videli sme informácie o novej doktríne a študujeme ju. Súhlasíme s prianím Ruska zabrániť konfliktom pomocou spolupráce na medzinárodnej scéne a taktiež v otázkach znepokojujúcich obe strany, takých ako je násilie zo strany extrémistov a šírenie zbraní hromadného ničenia“, - povedal pre Sputnik zástupca Bieleho domu.

Zdôraznil pritom, že veľká hrozba ide dnes „od národov snažiacich sa zmeniť medzinárodne uznané hranice silou a konajúcich destabilizačne“. USA neuznali pričlenenie Krymu k Rusku na základe výsledkov marcového referenda a obviňujú Rusko zo zasahovania do situácie na Ukrajine, čo Moskva popiera.

„Rozšírenie NATO v priebehu radu rokov demonštrovalo silu stabilnosti a spolupráce, zakladalo sa na suverénnej voľbe konkrétnych krajín a bolo nacielené na to, aby sa vybudovala celistvá, slobodná a mierová Európa zjednotená demokratickými hodnotami“ – tak komentoval zástupca Bieleho domu ruské znepokojenie v súvislosti s činnosťou NATO.

  •  
    a podeliť sa