Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
25 decembra 2014, 16:10

Minister zahraničných vecí RF – o ukrajinskej kríze a konflikte so západom

Minister zahraničných vecí RF – o ukrajinskej kríze a konflikte so západom

Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov porozprával vo svojej bilancii roka o tom, ako hodnotí jeho rezort protiruské sankcie, kto zastupuje v Kyjeve „stranu mieru“ a „stranu vojny“ a vysvetlil taktiež, o aké štátne zriadenie sa snaží Moskva od Ukrajiny.

Sergej Lavrov poskytol interview pre ruský denník Kommersant.

- V čom spočíva podľa Vás zmysel západných sankcií?

- Všetky takzvané sankcie sú nacielené v značnej miere na to, aby sa zabránilo konkurencii.

Ohľadne politickej súčasti týchto sankcií poviem, že doposiaľ, keď prijímala Bezpečnostná Rada OSN prinucujúceho rázu, sa naši západní nachádzali v prvých radoch tých, kto vyzýval nacieliť sankcie konkrétne na vedúcich predstaviteľov neplniacich rozhodnutia štátov a robiť všetko, aby sa vyhlo akémukoľvek negatívnemu pobočnému efektu na obyvateľstvo.

V prípade s Ruskom bola zvolená diametrálne opačná logika - verejne sa vyhlasuje, že sankcie sú zamerané na to, aby sa spôsobili neprijateľné škody ruskej ekonomike a aby ľudia pocítili, ako sa im zle žije pod týmto režimom.

- USA a EÚ ale pri uvalení sankcií vysvetľovali, že súvisia s určitým konaním RF.

- Dôvody na tento nátlak sa vyberajú veľmi nekalo. Júlové sekčné sankcie vyhlásené ako najbolestivejšie pre ruskú ekonomiku, boli napríklad uvalené na vlne hystérie, ktorá vznikla po páde malajzijského Boeingu. Vtedy bez súdu a vyšetrovania a bez akýchkoľvek dôkazov nazvali vinníkom domobranu, hoci aj táto odovzdala holandským expertom nájdené ňou čierne skrinky. Obvinili prirodzene Rusko. V súčasnosti o tragédii s malajzijským Boeingom všetci mlčia a v podstate sami vyzývame k tomu, aby sa všimlo, že vyšetrovanie sa neospravedlniteľne predĺžilo. A naši západní parteri mlčia, alebo v najlepšom prípade hovoria, že je potrebný ešte približne rok. Je nečestné a nekalé využívať tragédiu na dosiahnutie svojho geopolitického cieľu.

- Aká je Vaša predpoveď ohľadne sankcií na budúci rok?

- Nerobíme prognózy – je to ich problém. Zaoberáme sa svojou ekonomikou. Budeme sa pevne snažiť, aby sa medzinárodné záväzky našich partnerov nenarušovali, avšak tieto sa už narušujú. V nevyhnutnom prípade prijmeme príslušné právne kroky.

-Neraz ste používali termín „strana vojny“ a „strana mieru“ voči mocenským predstaviteľom v Kyjeve. A akých ukrajinských činiteľov pripisujete k týmto stranám?

- O tom, kto čo chce v radoch dnešného ukrajinského vedenia, sa môže súdiť podľa ich vyhlásení. Hoci veľmi často vystupujú s podobnými. Sú ale pravdaže veci, ktoré oddeľujeme od rétoriky. Pre nás nie sú hlavné slová, ale činy. Čo sa týka skutkov – cítime podporu prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka minských dohôd, jeho želanie dosiahnuť ich splnenie, čo bolo potvrdené 22. decembra počas telefonickej konferencie za účasti prezidenta Ruska, Ukrajiny, Francúzska a kancelárky Nemecka.

- Ako vidíte perspektívy minského procesu?

- Proces nie je ľahký, pretože dohody sú rámcové – treba ich preložiť do jazyku praktických činov. Robí sa to už a dúfam, že proces sa blíži k zavŕšeniu v tom, čo sa týka konečnej čiary rozdelenia. Začínajú sa už vyvádzať ťažké zbrane, pracuje sa „na zemi“ bezprostredne medzi ukrajinskými vojakmi a príslušníkmi domobrany pomocou ruských dôstojníkov, ktoré boli poslaní sem na osobné pozvanie ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Dúfam, že už v najbližšie dni to pomôže napredovať rýchlejšie ako doposiaľ. Všetci fixujú prinajmenej prudký pokles incidentov, prestali zomierať ľudia. Sú jednotlivé prípady obetí, ale to je veľký rozdiel v porovnaní s tým, čo bolo.

- V poslednú dobu ste vystúpili s niekoľkými rozpornými vyhláseniami. V nedávnom interview pre France 24 ste povedali, že Rusko „nenavrhuje federalizáciu alebo autonómiu Doneckej a Luhanskej oblasti. Ale koncom marca ste povedali, že politické sily na Ukrajine by sa mali „dohovoriť o federácii, v rámci ktorej bude mať každý región široké právomoci“.

- Vždy som hovoril jedno a to isté. V interview pre France 24 som povedal, že vôbec nenanucujeme Ukrajine nejaký konkrétny termín – či sa to bude nazývať ako federácia, decentralizácia, v anglickom jazyku je ešte veľa synoným. Štátny tajomník USA John Kerry mi raz povedal, že potrebujú decentralizáciu, alebo ako sa ešte vyjadril, develution, čo znamená približne „spustenie právomocí dolu“.

Nám je všetko jedno. Tí, kto je teraz na Ukrajine u moci, sa musia dohovoriť, ako budú vyriešené otázky jazyka, kultúry, dejín, ako budú rozdelené dane, voliť sa vedúci predstavitelia regiónov, aké budú mať vzťahy s centrom a nakoniec, aké sviatky treba sláviť. Chápeme, že na západe Ukrajiny neposudzujú 9. máj vôbec tak ako v Rusku a ako prevažná väčšina obyvateľov juhovýchodu Ukrajiny.

Je to veľmi komplikovaná konštrukcia. Snahy vyriešiť to založením akéhosi výboru v Najvyššej Rade /ako to predpokladá koaličná dohoda/, v ktorom budú oligarchovia a politici schvaľovať nejaké ich parametre ústavného zriadenia vyhovujúce im osobne, iba problém zaženú do hĺbky. Je potrebná otvorená, inkluzívna – tak ako to bolo zapísané v Ženevskom vyhlásení – ústavná reforma za účasti všetkých regiónov a politických síl.

  •  
    a podeliť sa