Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
9 decembra 2014, 13:24

Lavrov: Vo vzťahoch s EÚ gestá dobrej vôle už neprinášajú želateľný výsledok

Lavrov: Vo vzťahoch s EÚ gestá dobrej vôle už neprinášajú želateľný výsledok

Moskva sa nechystá posudzovať kritériá zrušenia západných sankcií, ale ak Európska únia prejaví zdravý rozum, je pripravená na konštruktívnu vzájomnú súčinnosť v tejto otázke. Povedal to vo svojom exkluzívnom interview pre RIA Novosti minister ZV RF Sergej Lavrov. Zhrňujúc výsledky roka šéf zahraničnopolitického rezortu porozprával o terajšej úrovni vzťahov Ruska s USA a EÚ, o perspektívach ukrajinského urovnania, o sýrskom probléme a tiež o východnom vektore politiky Ruska. Tu je skrátená verzia interview.

- Rusko trpí kvôli západným sankciám, v prvom rade – kvôli európskym. Naši partneri v EÚ zasa trpia kvôli odvetným reštrikciám RF. Nakoľko je produktívny kurz na zachovanie týchto odvetných opatrení? Možno, Moskva, aby si zachovala tvár, politickú prestíž, vystavuje riziku blahobyt občanov krajiny?

- Žiaľ, vo vzťahoch s Európskou úniou sme pristúpili k tej čiare, pred ktorou gestá dobrej vôle už neprinášajú želateľný výsledok.

Netreba zabúdať, že terajší stav vecí je výsledkom tej politiky, ktorú Brusel uskutočňoval voči Ukrajine, konkrétne – podporením uskutočneného ultranacionalistami štátneho prevratu a ozbrojeného uchopenia moci. V dôsledku sa krajina ocitla na prahu rozkolu, bola uvrhnutá do bratovražednej vojny. Potom EÚ sa bezdôvodne snažila uvaliť na nás zodpovednosť za túto tragédiu, zaviedla voči Rusku jednostajné sankcie, ktoré sú nelegitímne, podobné sankcie odsúdilo Valné zhromaždenie OSN, protirečia normám WTO. Pritom logika stupňovania sankcií je málo spojená s rozvojom ukrajinskej krízy.

Nie raz sme zdôrazňovali, že pokusy hovoriť s Ruskom v jazyku ultimát sú absolútne neprijateľné a neperspektívne. Naša odpoveď na tieto kroky bola vyvážená, zohľadňovala práva a záväzky Ruska vyplývajúce z medzinárodných dohôd, a to aj v rámci WTO.

Rusko podniklo odvetné opatrenia ekonomického rázu len po tom, ako západné krajiny zaviedli finančné reštrikcie pre veľké štátne banky, ktoré sú hlavnými veriteľmi priemyselného a poľnohospodárskeho sektorov. Sťažením prístupu ruských finančných inštitúcií k európskym úverovým zdrojom Brusel v podstate vytvoril pre európske výrobky výhodnejšie podmienky na našom vnútornom trhu.

Takže opatrenia na obmedzenie dovozu potravín z EÚ nie sú sankciami. Ide to naše právo na ochranu národných ekonomických záujmov, o boj proti nesvedomitej konkurencii. Akcie Ruska sú odôvodnené a zákonné.

Nechystáme sa posudzovať žiadne kritériá zrušenia sankcií. Ich zrušenie je záležitosťou tých, ktorí ich zaviedli. Samozrejme, ak EÚ prejaví zdravý rozum, budeme pripravení na konštruktívnu vzájomnú súčinnosť v tejto otázke.

- Vzhľadom na nejednoduché vzťahy so Západom mnohí experti hovoria o akomsi obrate ruskej zahraničnej politiky, zahraničného obchodu na Východ. Je očividné, že hlavným partnerom v tomto smere je Čína. Nie sú tu obavy z toho, že závislosť na ČĽR bude príliš veľká a Peking bude môcť to využiť vo vlastnom záujme?

- Naša krajina uskutočňuje mnohovektorový zahraničnopolitický kurz, čo je zakotvené v schválenom prezidentom vo februári 2013 texte Koncepcie zahraničnej politiky RF. Sme naladení rozvíjať vzájomne výhodné, rovnoprávne vzťahy so všetkými, ktorí prejavujú o to záujem.

Pre nás vzájomná súčinnosť s Ázijsko-tichomorským regiónom má strategický a prioritný význam na celé 21. storočie a Rusko ako tichomorská veľmoc bude všestranne využívať obrovský potenciál rýchleho rozvoja ATR, a to aj pre rozvoj ruského Ďalekého východu a Východnej Sibíri. Odtiaľ pramení náš záujem o aktívne zapojenie sa do integračných procesov v regióne. Ale nechceli by sme to robiť ako alternatívu stykom s EÚ, len spôolu s ich prehĺbením.

Naše vzťahy s ČĽR nemajú konjunktúrny charakter a nezameriavajú sa proti nikomu. Sme dva najväčšie štáty, ktoré historicky spolunažívajú v úzkom susedstve.

V druhom desaťročí 21. storočia naše styky nadobudli charakter všeobsiahleho rovnoprávneho partnerstva a strategickej vzájomnej súčinnosti. Táto formula znamená intenzívne prehĺbenie politických kontaktov, praktickej kooperácie, spolupráce na medzinárodnom dejisku. Ako nie raz zdôrazňovali lídri našich krajín, vzťahy Ruska a Číny v súčasnosti sú najlepšie za celé ich dejiny.

Príčina tak úspešného rozvoja je v tom, že sa realizuje na pevnom základe obojstranného zohľadnenia záujmov, vzájomného váženia si, rovnosti, nezasahovania do vnútorných záležitosti. Sú to v plnom slova zmysle vzájomne výhodné vzťahy, v ktorých nie sú starší a mladší, vedení a vedúci. Kurz rusko-čínskych vzťahov je navrhnutý s ohľadom na základné záujmy národov dvoch krajín a nechystáme sa ho meniť.

Je očividné, že keby vzťahy medzi ostatnými krajinami pripomínali rusko-čínske, bolo by to len na osoh medzinárodnej stabilite a bezpečnosti.

Optimisticky sa pozeráme do budúcnosti rusko-čínskych vzťahov.

- Po voľbách na Ukrajine ste hovorili, že sa určite budete stretávať so svojím kyjevským kolegom. Kedy sa táto schôdzka plánuje? Vnímate terajšie kyjevské vedenie ako partnera na rokovaniach, ktorý si želá reálne prekonanie ukrajinskej krízy?
- Sme pripravení na konštruktívny dialóg. So svojimi ukrajinskými kolegami sa vždy snažím mať normálne pracovné styky, v ktorých priebehu prerokúvame bežné otázky, realizáciu dohôd, vrátane dosiahnutých na najvyššej úrovni.
Dnes je naším hlavným kyjevským partnerom v hľadaní spôsobu prekonania krízy na Juhovýchode Ukrajiny prezident Petro Porošenko. Jeho mierový plán a príslušné návrhy prezidenta Vladimíra Putina vytvorili základ známych minských dohôd, ktorých neochvejné plnenie je kľúčom k životaschopnému urovnaniu terajšej krízy. Samotný Porošenko neraz vyhlásil, že vojnové akcie v Donbasu sú neprijateľné. Dúfame, že jeho slová budú podložené praktickými krokmi na deeskaláciu napätia a nastolenie trvalého mieru v Doneckej a Luhanskej
oblasti, začiatkom vnútorného ukrajinského politického dialógu.

- Ako hodnotíte prácu pozorovacej misie OBSE v pásme konfliktu v Doneckej a Luhanskej oblastiach? Nakoľko je efektívna a neangažovaná?

Bezpochyby samotná skutočnosť prítomnosti na ukrajinskom území značného počtu medzinárodných pozorovateľov podľa nášho názoru zohrala určitú stabilizujúcu úlohu. Súčasne ale, úprimne povedané, sme očakávali viac.

Efektivita práce pozorovateľov, ich prínos do urovnania vnútroukrajinskej krízy priamo závisí od nezaujatosti a adekvátnosti ich ocenenia udalostí na Ukrajine. Treba uznať, že v niektorých prípadoch pozorovateľom chýba pevnosť a zásadovosť.

Ich pozornosti "unikajú“ fakty masívneho využitia ukrajinskými vojenskými príslušníkmi ťažkých zbraní a zakázanej munície proti civilnému obyvateľstvu, cieľavedomého ničenia objektov zabezpečenia života miest na juhovýchode. Veľmi prikrášlene sa popisuje situácia s humanitárnym stavom Donbasu. Neurčito popisovali alebo vôbec zamlčovali tragédie v Odese a Mariupoli, letecké nálety na Luhansk, systematické ničenie Slavjansku, fakty neodôvodnených zadržaní, zbíjania a vrážd ruských novinárov. Pritom zjavne priveľkú pozornosť venujú pohybu domobrany a jej vojenskej techniky.

Všetci si uvedomujeme, v akých podmienkach musia pôsobiť pozorovatelia. Ide nielen o veľmi silný politický nátlak zo strany Kyjeva a jeho západných kurátorov. Boli bezprostredne ohrozené životy pozorovateľov OBSE, ktorých imunita, ako sa zistilo, Kyjevom bola zaručená len formálne.

Časť II. Lavrov: Vo Washingtone začali od začiatku tohto roka otvorenú konfrontáciu s Ruskom

  •  
    a podeliť sa