Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
6 decembra 2014, 14:21

Studená vojna a horúca rezolúcia

Barack Obama a Vladimír Putin

Barack Obama a Vladimír Putin

Barack Obama a Vladimír Putin

Americká Snemovňa reprezentantov schválila Rezolúciu 758, ktorá tvrdo odsudzuje konanie Ruskej federácie počas prezidentovania Vladimíra Putina. Ponúkame Vám výňatky z textu Rezolúcie 758.

Rezolúcia 758

O tvrdom odsúdení konania Ruskej federácie za prezidentovania Vladimíra Putina v súvislosti s uplatňovaním agresívnej politiky vo vzťahu k susedným krajinám s cieľom dosiahnuť politickú a hospodársku nadvládu.

18. novembra 2014.

Berúc do úvahy, že prezident Barack Obama, ktorý sa dostal k moci v roku 2009, oznámil, že plánuje „reštartovať vzťahy s Ruskou federáciou (...)“;

Vzhľadom k tomu, že na túto politiku reagovala RF otvorenou protiamerickou rétorikou, konaním a tiež vojenskou agresiou voči americkým spojencom vrátane Ukrajiny a Gruzínskej republiky (...);

V súvislosti s tým, že RF uplatňuje voči Ukrajine kampaň politickej, hospodárskej a vojenskej agresie s cieľom nastoliť svoju nadvládu v krajine (...);

Berúc do úvahy, že RF poskytuje separatistickým a ozbrojeným silám na východe Ukrajiny vojenskú techniku, organizuje výcviky (...) ;

Vzhľadom k tomu, že RF a separatistické sily, ktoré ju podporujú, opakovane porušovali podmienky prímeria, stanovené v Minskom protokole (...);

Za predpokladu, že na obnovenie mieru a bezpečnosti na Ukrajine je nutné dosiahnuť úplné stiahnutie ruských síl z ukrajinského územia (...);

Vzhľadom k tomu, že civilné lietadlo Malaysian Airlines let 17 bolo zostrelené strelou ruskej výroby, ktorú dostali separatisti na východe Ukrajiny od Ruska (...);

V súvislosti s tým, že RF uplatňovala a naďalej uplatňuje donucovacie hospodárske opatrenia vrátane manipulácie s cenami energetických surovín, tovarov a taktiež obchodné obmedzenia, ktorých cieľom je vyvinúť politický a hospodársky tlak na Ukrajinu;

V súvislosti s tým, že Rusko v auguste 2008 vtrhlo na územie Gruzínskej republiky (...);

Vzhľadom k tomu, že RF naďalej praktizuje voči Gruzínskej republike a Moldavsku politické a vojenské zastrašovanie, hospodársky nátlak a ďalšie formy agresie (...);

Berúc do úvahy, že (...) USA zistili, že RF porušuje svoje povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (...);

Vzhľadom k tomu, že podľa správy RF pakovanie prenikala a organizovala útoky na počítačové siete americkej vlády (...) s cieľom (...) sabotážnej činnosti (...);

Berúc do úvahy, že politická, vojenská a hospodárska agresia RF voči Ukrajine a ďalším krajinám zdôrazňuje neochvejný význam Organizácie Severoatlantickej zmluvy (...);

Vzhľadom k tomu, že Rusko naďalej zneužíva dodávky energetických surovín ako prostriedok politického a hospodárskeho nátlaku voči Ukrajine, Gruzínsku, Moldavsku a ďalším európskym krajinám;

Berúc do úvahy, že Ruská federácia rozširuje prítomnosť štátom dotovaných médií v národných jazykoch v strednej a západnej Európe (...);

Vzhľadom k tomu, že Vladimír Putin buduje čoraz viac autoritársky režim v RF (...);

Snemovňa reprezentantov

(1) rozhodne podporuje úsilia prezidenta Petra Porošenka a ukrajinského ľudu, zamerané na obnovenie mieru na Ukrajine vrátane: úplného stiahnutia ruských vojsk z Ukrajiny; (...) odzbrojenia separatistických a polovojenských jednotiek na východnej Ukrajine; uplatnenie opatrení, ktoré by obmedzili možnosti RF na vyvíjanie hospodárskeho a politického tlaku prostredníctvom energetického exportu alebo obchodných bariér (...);

(4) vyhlasuje, že vojenská invázia RF na Ukrajine (...) predstavuje hrozbu pre svetový mier a bezpečnosť;

(5) vyzýva RF na zrušenie nelegálnej anexie Krymského polostrova (...);

(6) (9) vyzýva prezidenta na spoluprácu so spojencami a partnermi USA v Európe a na celom svete, aby odmietli uznať nelegálnu anexiu Krymu Ruskom, a tiež na zavedenie vízových obmedzení a cieleného zmrazovania majetku či odvetvových sankcií a ďalších opatrení voči Rusku (...);

(10)(11) vyzýva prezidenta na poskytnutie ukrajinskej vláde vojenského majetku, služieb a školení (...), informácií z rozviedky a iné (...);

(11) vyzýva spojencov v rámci NATO, partnerov USA v Európe a na celom svete, na pozastavenie akejkoľvek vojenskej spolupráce s Ruskom (...);

(15) vyzýva prezidenta, aby vyzval RF k zodpovednosti za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (...);

(17) vyzýva Ukrajinu, EÚ a ďalšie európske krajiny na podporu iniciatív, zameraných na energetickú diverzifikáciu vrátane snáh o dosiahnutie rastu exportu zemného plynu a ďalších energetických surovín z USA (...);

(19) vyzýva prezidenta a americké ministerstvo zahraničia na vypracovanie komplexnej stratégie (...) šírenia správ a informácií v ruštine pre krajiny so značným podielom rusky hovoriaceho obyvateľstva (...);

(21) vyzýva Rusko, aby sa usilovalo o budovanie vzájomne prospešných vzťahov s USA (...);

  •  
    a podeliť sa