Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
5 decembra 2014, 13:59

Ekologická apokalypsa

Ekologická apokalypsa

Zvýšenie objemu komunálneho a priemyselného odpadu je ostrý problém, s ktorým sa dnes stretávajú všetky vyspelé krajiny. Hlavnými vinníkmi ekologických katastrof sú priemyselné závody.

V Európe a Amerike najprv fungovalo veľa závodov na spaľovanie odpadu. Ale pri spaľovaní takých jedovatých látok ako medikamenty, farby, bytová chémia vznikali u ľudí onkologické choroby, choroby krvi a dýchacích ciest. Nechladiac na efektívne zníženie odpadu nebol spôsob efektívny. Dnes sa vo svete robí hlavný akcent na maximálne možné spracovanie odpadu. Rozvíjajú sa okrem toho technológie umožňujúce spaľovať odpad v plazmovom poli. Na jednej strane je to drahé, ale spolu s tým umožňuje tento proces generovať odpad do elektrickej energie. Z odpadu sa dá vyrobiť palivo. Ale nie všetko je také jednoduché, myslí si vedec - ekológ Alexej Jablokov:

- Opatrne beriem spaľovanie. Áno, umožňuje získať dodatočnú elektrickú energiu. V niektorých mestách sa získava zo spaľovania odpadu 15-20 % elektrickej energie, tepla. Je to dôležité. Ale nemyslím si, že je to perspektívne vo svetovom rozsahu. Áno, treba sa tým zaoberať, ale nie je to vyriešenie problému.

Rast námornej dopravy vyvoláva okrem toho skoro všade zamorenie morí a oceánov, medziiným ropou a ropnými produktmi. Podrobné výskumy oceánu ukázali, že na starých cestách prepravy uhlia je obrovská časť morského dna v dôsledku úniku popolu bez života. V súčasnosti ich zamenili lode plávajúce na mazute. Celkovo milióny ton takých emisií negatívne ovplyvňuje život svetového oceánu. A ako ukazuje prax, medzinárodné dohody o likvidácii a zabránení úniku ropy sú v skutočnosti málo efektívne. Ak hovoriť o Rusku, vážne problémy so zamorením v dôsledku ropných produktov už vznikajú v Kerčenskom prelive.

Svetová politika musí byť celkovo zameraná na zníženie objemu odpadu. Čo sa týka komunálneho odpadu, je potrebné minimálne 50 % druhotné spracovanie. Ak hovoriť o priemyselnom odpade, keď sa odpad skladuje „mŕtvym nákladom“ – musia byť obrovské pokuty za škody spôsobené prírode. Pri politickej vôli a ekonomickom základe je celkom možné ukončiť ničenie vlastného životného prostredia, hovoria vedci.

  •  
    a podeliť sa