Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
31 októbra 2014, 20:00

Po 70. rokoch fašizmus je znovu na Ukrajine

Po 70. rokoch fašizmus je znovu na Ukrajine

Pred 70 rokmi Ukrajina bola oslobodená od fašizmu. Dnes sa vracia na Ukrajinu v podobe politickej reálnosti.

Dlhé roky sa zdalo, že po tragických udalostiach 20. storočia návrat fašizmu do Európy vôbec a konkrétne – do štátov bývalého ZSSR - jednoducho nie je možný. Priveľa obetí a útrap priniesla so sebou táto ideológia. Predpoklady o vzniku etnonacionalizmu v mnohonárodnostnej a miltikultúrnej Ukrajine sa zdali jednoducho nehorázne.

Každý človek 20. storočia, ktorý pozná históriu a sleduje situáciu na Ukrajine, si môže položiť otázku: ako sa to vôbec stalo možné? Veď je očividné, že rozdúchavanie nenávisti a nesvárov na Ukrajine nevyhnutne viedlo ku tragickým udalostiam. V prvom rade pre samotných Ukrajincov: v krajine zúri občianska vojna a blíži sa smutný výsledok – úplné zničenie štátnosti. Na to, aby sme mohli pochopiť tieto udalosti a predvídať budúcnosť, treba sa vrátiť do nedávnej minulosti, keď vznikali bacily choroby, ktorá dnes otriasa celou Ukrajinou a môže viesť k jej zániku.

Obrodenie zločineckej ideológie na začiatku 21. storočia v srdci Európy – to nie je náhodná epizóda. Je to proces, ktorý má svoju štruktúru a dynamiku.

Vec je v tom, že ukrajinská skutočnosť a časť ukrajinskej historiografie „sa rozdelili“ a existovali nezávisle jedna od druhej. Kolaboranti, ktorí utiekli z krajiny spolu s fašistami, sa dostali za oceán a vytvorili silnú po finančnej stránke loby, ktorá predložila vlastnú verziu histórie. Táto verzia nemala nič spoločné so skutočným ukrajinským životom ani so záujmami národov tejto krajiny.

Tragédia súčasnej Ukrajiny spočíva v tom, že namiesto triezveho ocenenia tejto „histórie“ krajina po nadobudnutí nezávislosti dovolila jej udomácniť sa na svojom území. Spolu s repatriantmi z USA, Kanady a ďalších krajín do štátnych orgánov, vysokých škôl a médií prišlo všetko to, na čo, ako sa zdalo, Európa už pozabudla. Na ukrajinských univerzitách, v tlači ba aj v Najvyššej rade sa otvorene propagoval fašizmus a všetky neúspechy nepodarených a nepoctivých politikov sa vysvetľovali činnosťou obývajúcich krajinu „cudzích“: Rusov, Židov, Poliakov, Maďarov alebo Rumunov.

V dôsledku v priebehu 20 rokov sa podarilo vyvinúť a vštepiť do vedomia spoločnosti "históriu“, podľa ktorej Červená armáda nielen nikoho neoslobodila, ale bola zlom, ktoré je horšie ako fašizmus. Ako svedči krvavá kronika posledných mesiacov, táto asociálna operácia dokázala prevrátiť mozog mnohých Ukrajincov do takej miery, že sú pripravení zabíjať svojich bratov v mene tých, ktorí pred 70 rokmi beštiálne ničili ich otcov a starých otcov.

Ukrajinu treba znovu oslobodzovať od fašistov a treba to roboť práve teraz nečakajúc, kým zalejú krvou celú krajinu, nielen jej juhovýchod.

  •  
    a podeliť sa