Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
23 októbra 2014, 15:45

Rusko v kybernetickom priestore

Rusko v kybernetickom priestore

Poslednú dobu znejú hrozby o odpojení ruského segmentu Internetu čoraz častejšie. Minister spojov a telekomunikácií Ruska Nikolaj Nikiforov navrhol vytvoriť v tejto súvislosti medzinárodnú konvenciu riadenia internetovej infraštruktúry pod egidou inštitúcií OSN, aby nebola celá moc nad kybernetickým priestorom v rukách jednej krajiny.

Experti sa zhodujú v názore, že na zabezpečenie nepretržitého fungovania ruského segmentu Internetu je potrebné vybudovať pomocnú infraštruktúru. Pravda do praktického uskutočnenia tejto idey je ešte pomerne ďaleko. Veď hrozby odpojenia Internetu v Rusku možnože ostanú len hrozbami, hoci technická možnosť takého konania existuje.
Ten fakt, že osobné údaje Rusov sa stále nachádzajú na zahraničných serveroch, vyvoláva dosť otázok u odborníkov v oblasti bezpečnosti. Na zaistenie kybernetickej bezpečnosti je potrebná kontrola zo strany štátnych orgánov, hovorí expert, podplukovník Andrej Masalovič:
- Najhlavnejším je to, že Rusko začalo formovať vlastné kybernetické velenie. Pretože v súčasnosti je prevaha v kybernetickom priestore dôležitejšia ako prevaha vo vzduchu a dokonca v jadrovom odvetví, pretože tam sa parita dosiahla. V kybernetickom priestore existuje možnosť dosiahnuť pokrok v útočných technológiách, v obranných a aj vo výzvedných. Za druhé, každá zvláštna služba rieši úlohy aj v kybernetickom priestore a aj v tom, čo sa týka zabezpečenia stabilnosti a zabránenia extrémizmu a terorizmu.
Rusko je jednou zo 63 krajín, ktoré podpísali konvenciu Rady Európy o ochrane súkromných osôb pred automatickým spracovaním údajov osobného rázu. Rusko je okrem toho jedným z lídrov v otázkach svetovej informačnej bezpečnosti. Jeho doktrína v tejto sfére predpokladá podpísanie dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi– v bilaterálnom, regionálnom a globálnom formáte. Hovorí expert v oblasti bezpečnosti Internetu Oleg Demidov:
- Prvou takou dohodou bola regionálna, podpísaná Ruskom spolu s inými členskými krajinami ŠOS v roku 2009. Iných dôležitým rozvojom tohto smeru bola séria rusko-amerických dohôd o veľkosti dôvery v tejto oblasti. Podpísali ich prezidenti oboch krajín v roku 2013 a pomáhajú vytvoriť technické kanály na výmenu informácie medzi Ruskom o USA o kybernetických útokoch a o vážnych incidentoch.
Ale iniciatívy Ruska v zaistení kybernetickej bezpečnosti na globálnej úrovni často nepočúvajú. Experti si myslia, že nejde o samotné návrhy, ale o politiku. Veď internet v podstate nikomu nepatrí. Avšak kontrolujú ho USA. A neprajú si zosilnenie Ruska ešte aj v kybernetickom priestore.

  •  
    a podeliť sa