Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
16 októbra 2014, 10:54

Putin o dodávkach plynu do Európy, sankciách a snahách vyvíjať nátlak na Rusko

Putin o dodávkach plynu do Európy, sankciách a snahách vyvíjať nátlak na Rusko

O urovnaní konfliktu na Ukrajine, tranzite plynu cez jej územie do Európy, sankciách EÚ a USA voči Rusku a snahách vyvíjať naň nátlak porozprával prezident RF Vladimír Putin v interview pre srbské vydanie Politika. Dotkol sa aj iných aktuálnych tém.

V predvečer návštevy Republiky Srbsko pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Belehradu od nemecko-fašistických uchvatiteľov prezident Ruska Vladimír Putin poskytol interview pre srbský denník Politika.

Prezident Putin pripomenul spoločný boj proti hitlerovským okupantom v rokoch druhej svetovej vojny a podčiarkol, nakoľko je dnes dôležité, aby ľudia v rôznych krajinách si pamätali, k akým hrozným následkom môžu viesť pokusy za každú cenu dosiahnuť pochybné geopolitické ciele. Treba urobiť všetko, aby sa podobné tragédie nepripustili v budúcnosti vyhlásil.

Žiaľ, „vakcína“ proti nacistickému vírusu vyvinutá v Norimberskom trestnom súde v niektorých štátoch Európy stráca svoju silu, konštatoval prezident Putin. Názorným svedectvom toho sú otvorené prejavy nacizmu, ktoré sa už stali všednou záležitosťou v Lotyšsku a iných krajinách Pobaltia. Zvláštne znepokojenie v tejto súvislosti vyvoláva situácia na Ukrajine, kde vo februári došlo k protiústavnému štátnemu prevratu, ktorého hybnou silou boli nacionalisti a iné radikálne zoskupenia.

Odpovedajúc na otázky o možnom znížení dodávok ruského plynu do Európy v súvislosti so zadlženosťou Ukrajiny a o perspektívach projektu Južný prúd prezident Putin zdôraznil, že Rusko plne dodržiava svoje záväzky dodávania plynu európskym odberateľom a že je naladené na ďalšie prehĺbenie vzájomnej súčinnosti s EÚ v sfére energetiky.

V posledných mesiacoch Gazprom urýchleným tempom zvyšuje zásoby plynu v európskych podzemných nádržiach, oznámil Putin. Tieto opatrenia majú nepripustiť prerušenie tranzitu, zaručiť komfortnejšie podmienky na prekonanie vrcholu spotreby v zimnej sezóne.

Bezpochyby si uvedomujeme riziká spojené s krízovými javmi na Ukrajine, vyhlásil ruský prezident. Dodávky do tejto krajiny v júni tohto roku museli pozastaviť, pretože kyjevské úrady odmietli platiť za už dodaný plyn. Koncom leta – začiatkom jesene tohto roku sa konala séria intenzívnych konzultácií v trojstrannom formáte Rusko-EÚ-Ukrajina, v ktorých priebehu sa posudzovali možné vzájomne prijateľné rozuzlenia otázok urovnania ukrajinskej zadlženosti za plyn a stabilného tranzitu uhľovodíkov do Európy. V Moskve sú pripravení na pokračovanie v konštruktívnych rokovaniach o týchto otázkach.

Čo sa týka ďalších perspektív exportu plynu z Ruska do Európy, prezident Putin uznal, že problém tranzitu cez ukrajinské územie sa zachováva. Jedným z očividných riešení problému je diverzifikácia ciest dodávania plynu. V tejto súvislosti v Moskve počítajú s tým, že Eurokomisia v najbližšom čase urovná otázku využitia všetkých možností plynovodu OPAL. Okrem toho treba odblokovať situáciu s Južným prúdom. Tento projekt prispeje značným prínosom do komplexnej energetickej bezpečnosti Európy. V dôsledku vyhrajú všetci - tak Rusko, ako aj Európski odberatelia.

Ako sa aj očakávalo, Politika položila prezidentovi Putinovi otázku o ekonomických sankciách EÚ a USA voči Rusku. Čo je ich konečným cieľom a ako dlho môžu trvať?

Túto otázku by bolo správnejšie položiť lídrom USA a EÚ, myslí si Vladimír Putin. Vôbec to nebolo Rusko, zdôraznil, kto napomáhal štátny prevrat na Ukrajine, ktorý viedol k terajšej vážnej vnútropolitickej kríze a občianskemu rozkolu. Práve protiústavné uchopenie moci sa stalo východiskovým bodom pre nasledovné udalosti, a to aj na Kryme. Obyvatelia Krymu, uvedomujúc si zložitosť a nepredpovedateľnosť rozvoja situácie, brániac svoje právo na materinský jazyk, kultúru, históriu, sa rozhodli usporiadať v plnom súlade s Chartou OSN referendum, po ktorom sa polostrov znovuspojil s Ruskom.

Naši partneri i misia presne uvedomiť, že pokusy vyvinúť nátlak na Rusko za pomoci jednostranných, ilegitímnych reštrikcii, nepribližujú urovnanie, iba komplikujú dialóg. O akú deeskaláciu môže ísť, ak rozhodnutia o nových balíkoch sankcií schvaľujú prakticky súčasne s dosiahnutím dohôd o postupe mierového procesu? Ak hlavným cieľom je snaha izolovať našu krajinu, je to absolútne absurdný, iluzórny cieľ. Je jasné, že nie je možné ho realizovať, aj keď, pravdaže, ekonomické zdravie Európy, ba celého sveta, môže byť vážne poškodené.

Čo sa týka termínu platnosti reštrikcií, tiež to závisí od USA a EÚ. My na svojej strane budeme vyvážene pristupovať k oceneniu rizík a následkov použitia sankcií, reagovať na ne vychádzajúc z národných záujmov, vyhlásil prezident Putin v interview srbskému denníku Politika.

  •  
    a podeliť sa