Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
12 septembra 2014, 14:07

Rastie počet prívržencov child free

Rastie počet prívržencov child free

V Rusku rastie populárnosť hnutia child free. Podľa údajov prieskumu ruských sociológov celkovo si v krajine volí život bez detí asi 5,3 % obyvateľov. V Moskve je tento ukazovateľ oveľa vyšší.

V Rusku naberajú na sile dve opačné tendencie. Na jednej strane sa zvyšuje počet rodín s vyšším počtom detí. Len za prvý polrok tohto roka sa počet rodín, kde je 3 a viac detí, zvýšil o 2,5 %. Na druhej strane rastie v Rusku počet žien, ktoré nemajú deti.

Príčiny neželania mať deti sú rôzne. Nútené, súvisiace s neplodnosťou, ťažkou materiálnou situáciou, alebo chýbaním osobného života. Ale častejšie je to osobná voľba človeka. Podľa prieskumov je dnes celkovo v Rusku vyše 5 % obyvateľov, kto nepotrebuje pre šťastie deti. V Moskve je takých vyše 17 %. Vysvetľuje sa to tým, že zvyčajne sa pripájajú k hnutiu child free ľudia s vysokoškolským vzdelaním, s pomerne dobrou materiálnou situáciu a možnosťou pre sebarealizáciu v rôznych oblastiach, podčiarkuje akademik Sergej Kľučnikov:

- Hnutie child free, ktoré je veľmi rozšírené na Západe, predovšetkým v USA, je hnutie ľudí, ktorí posudzujú dieťa ako konkurenta v boji o radosti života. Prečo má napríklad v Indii a rade iných krajín väčšina rodín veľa detí? Pretože práve takej rodine je jednoduchšie prežiť v tomto svete a práve taká rodina sa môže postarať o starých ľudí. Na Západe sa ľudia nedomnievajú, že zomrú od hladu v osamotenosti, ak nebudú mať deti. Mládež na Západe sa zaujíma len o to, čo sa deje tu a v súčasnosti. A čo bude v starosti, to ju nezaujíma.

Ak sa dnes opýtať študenta, ako vidí svoju budúcnosť, odpoveď skôr bude, že sa bude venovať kariérnym plánom. Absolventi vysokých škôl sa snažia rozšíriť si vzdelanie a dostať sa ďalej v práci. A následne, keď vznikne otázka o rodine a deťoch, nie je každá žena ochotná obetovať dosiahnuté úspechy a finančnú nezávislosť a dosť dlho sa zaoberať dieťaťom. Vrátiť si kariérne pozície je často pomerne ťažké, ak nie je nemožné. Veď na dieťa sa budú musieť vynakladať sily, čas a zamestnávateľ, ako je známe, si radšej vyberie ženy - odborníčky bez detí alebo mužov. Mužov zo svojej strany zastavujú obavy stratiť slobodu a nová zodpovednosť. Po uvážení všetkého si mnohí volia život bez detí.

Následky tohto javu sa zatiaľ prejavujú slabo. Ale ak nevystúpia spoločnosť a štát  proti hnutiu child free, o niekoľko desaťročí bude zastaviť tendenciu veľmi ťažko, ak aj vôbec nemožné, upozorňujú experti.

  •  
    a podeliť sa