Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
12 augusta 2014, 15:48

EÚ si kope sankčnú jamu

EÚ si kope sankčnú jamu

Európska komisia založila špeciálnu štruktúru na hodnotenie vplyvu ruského zákazu na dovoz poľnohospodárskej produkcie z krajín EÚ. Celkové škody môžu činiť 12 miliárd eur ročne. V rozpočte Európskej únie je pritom na príslušné kompenzácie iba 400 mil. eur.

Je jasné, že hlavnými postihnutými v zostave EÚ budú krajiny, ktoré vystúpili aktívnejšie ako iné s protiruskými vyhláseniami a výzvami - Poľsko a Pobaltské krajiny. Varšava stratí dodávky na sumu 800 mil. eur ročne, čo činí 0,5% rastu HDP. Estónsko stratilo 0,3% z rastu vlastného HDP. Do krízovej situácie sa zaháňa Fínsko. Premiér tejto krajiny Alexander Stubb sa domnieva, že sankčná vojna môže priviesť k novej ekonomickej kríze.

Čo sa týka nových odbytových trhov pre potraviny z EÚ – ceny na ich vlastnú produkciu klesnú.

Je pochopiteľné, že Brusel sa tu nezrieka zvyčajnej taktiky politického nátlaku. Na základe údajov londýnskeho denníka The Financial Times sa vedenie Európskej únie rozhodlo rokovať s latinskoamerickými krajinami, aby ich presvedčilo nezvýšiť vlastné dodávky potravín na ruský trh namiesto európskych. Avšak globálny trh potravín je jedným z najobjemnejších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich a diktuje svoje zákony a preto EÚ riskuje zostať s dlhým nosom. Netreba zabudnúť, že súčasná finančno-ekonomická kríza v Európskej únii spadá na systémovú krízu danej organizácie – vysvetlil Hlasu Ruska expert Boris Kagarlický:

- Fakticky už padol ten projekt Európskej únie, ktorý sa začal podpísaním Maastrichtskej dohody. Tento projekt nefunguje. Avšak presne takisto je jasné, že lídri samotnej Európskej únie nie sú pripravení priznať daný fakt.

Politizácia konania Európskej únie sa prejavuje nielen v uvedomelom podrytí vlastných obchodných záujmov, ale aj v slepom nasledovaní politiky USA. V Bruseli nechápu, alebo nechcú chápať, že záujmy Washingtonu sa odlišujú od záujmov Európy. Ide o konkurenčný boj – pripomenul Hlasu Ruska expert Sergej Čerňachovský:

- Jednoducho treba chápať, že USA nie je priateľ a ani nepriateľ, ale konkurent. Na jednej strane môžu mať konkurenti veľa spoločného. Avšak na druhej strane to neruší možnosť takého konania, ktoré by mali na základe logiky boja navzájom voči sebe uplatniť.

Podľa hodnotenia hlavného analytika spoločnosti SMS Markets v Sydney Rica Spoonera, ruský zákaz na import poľnohospodárskej produkcie „zasiahne ceny na iných trhoch, vtedy keď budú musieť hľadať exportéri nové trhy pre svoju produkciu“. A to je tá samá sankčná jama, ktorú si EÚ ryje.

  •  
    a podeliť sa