Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
30 júla 2014, 13:22

Rusko sankciami nezlomiť

Rusko sankciami nezlomiť

EÚ demonštruje solidárnosť s USA a prijíma čoraz novšie balíky sankcií voči Rusku. Nakoľko sú efektívne podobné opatrenia a ako sa odrazia na Rusku a na samotnej Európe?

Na tieto otázky Hlasu Ruska odpovedá politologička Dária Mitinová:

- Praktika sankcií, ktorú aktívne používajú USA a krajiny EÚ, morálne aj ekonomicky zostarla, pretože svet je veľmi navzájom prepojený a všetky národné ekonomiky sú súčasťou ekonomiky globálnej. Sankcie vždy bijú nielen tých, proti komu sú zamerané, ale aj tých, kto ich zavádza. Podľa mňa je použitie sankcií voči Rusku skôr politickým opatrením, predovšetkým majúc na zreteli to, že celý rad krajín žije pod sankciami už nie jedno desaťročie a nič zvláštne sa nedeje. Rusko je natoľko veľké a jeho ekonomika je natoľko rôznorodá, že režim sankcií nespôsobí Rusku veľké ekonomické škody.

Mária Mitinová uviedla ako príklad Irán, ktorý sa v súčasnosti cez obdobie politického otepľovania so Západom obrátil po desaťročiach sankcií na Ženevský súd s pohľadávkami o pokutách voči západným spoločnostiam. Súd rozhodol v prospech Iránu.

Podľa Mitinovej sú sankcie skôr spôsobom politického nátlaku na prezidenta Putina a na politickú elitu Ruska. Ale očakávaný efekt to asi ťažko prinesie. Takže Rusko by nemalo, ako to chce Západ, prevziať zodpovednosť za to, čo nerobilo, medziiným aj za katastrofu Boeingu.

- Nemyslíte si, že pomocou sankcií a pod zámienkou udalostí na Ukrajine sa Západ snaží vytlačiť Rusko z medzinárodných trhov, kde má váhu, napríklad zo svetového trhu zbraní?

- Pravdaže sa nás snažia vytlačiť z trhov a nielen z trhu zbraní. Predovšetkým z energetického trhu. Všimnite si, že rozhovory o sankciách vzrástli vtedy, keď rad východoeurópskych krajín, s ktorými už bola dohoda o výstavbe Južného prúdu, potvrdili svoje želanie zúčastniť sa na projekte, hoci Západ trval na tom, aby to nerobili. Áno zjavne je prianie vytlačiť nás a nepriamo aj Čínu, ktorá takisto čoraz viac prekáža USA...

- Ináč povedané Západ vydierajúc Rusko sankciami asi ťažko dosiahne svoje ciele?

- Pravdaže, však nie je sme Luxembursko, Líbya a ani Severná Kórea. Sme veľmi veľká krajina. Iná vec je, že Západ vie vyvíjať nátlak. Má veľmi vyspelé skúsenosti vydierania. Ale Rusko má čím odpovedať. A ako sa mi zdá, kvôli Ukrajine nikdy nebude chcieť ohroziť celé svetové zriadenie, ktoré bolo tak ťažko vyrovnané.

  •  
    a podeliť sa