Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 júla 2014, 14:56

Zachováme lososa spolu!

Zachováme lososa spolu!

V Rusku štartoval projekt Zachováme lososa spolu! Má za cieľ pomôcť dodržiavať pravidlá výlovu lososa. Pomôže to zachovať ho tak pre budúce generácie, ako si aj zároveň pochutiť na pochúťke. Prijať účasť na ochrane lososa môžu všetci želajúci.

Hlavné miesto výlovu tichooceánskeho lososa v RF je Sachalin. Ostrov sa slávi unikátnou flórou a faunou. Žije tu množstvo zriedkavých druhov zvierat. A práve na Sachaline sú skoncentrované obrovské zásoby lososovitých rýb. Výlov cennej ryby je treba prísne kontrolovať. Iba pri dodržaní ustanovených pravidiel rybolovu lososa sa môže zabezpečiť stabilnosť populácie, hovorí jedna z účastníčok projektu Alexandra Loškarevová:

- Na Ďalekom východe Ruska je najväčšia populácia na svete divokého lososa. V súčasnosti rýchlo klesá kvôli pytliakom, zníženia počtu miest jeho života a porušovania pravidiel výlovu. Snažíme sa ho zachovať a používame na to fotografie z kozmu.

Tieto fotografie dovoľujú podľa Alexandry Loškarevovej pochopiť, či boli správne nastavené siete – najrozšírenejší spôsob priemyselného výlovu lososa. Sieť sa upevní na brehu jedným koncom a druhý koniec vedie do mora. Losos sa ide neresiť do rieky a chytí sa do nej. Taký spôsob výlovu je oficiálne povolený, ale sú určité pravidlá nastavenia siete. Niekedy ich narušujú a ako ukázal prvotný monitoring z kozmu, rozsah takých narušení je veľký, podotýka Alexandra Loškarevová:

- Na fotografiách z kozmu je vidieť, že každá druhá sieť je nastavená s narušeniami, teda 50% sietí bolo dlhších a bližšie k riekam neresu, ako bolo treba. Rybárskym spoločnostiam to poskytovalo veľký výlov. Zisky boli väčšie, avšak populácia lososa klesala, pretože ryba sa nemohla neresiť.

Autori projektu počítajú s preventívnym efektom. Skúsenosti už sú – po zverejnení prvých výsledkov bolo narušiteľov menej. Ich počet klesol do 13% - teraz to už nie je každá druhá „nesprávna“ sieť, ale každá piata. Môže sa počítať aj s väčším efektom, sú presvedčení iniciátori „kozmickej hliadky“ – ak zapojiť do projektu všetkých želajúcich zachovať lososa.

- Už sme pripravili portál, na ktorom sa budú operatívne zverejňovať kozmické fotografie a bude tam vystavená aj informácia, ako ich využiť: ako vyzerá sieť, ako ju preveriť na dodržiavanie pravidiel. Navrhujeme všetkých nachádzať siete a preverovať ich.

  •  
    a podeliť sa