Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
20 júla 2014, 16:51

Rusko je za uchovanie ekosystému Antarktídy

Rusko je za uchovanie ekosystému Antarktídy

Šiesty kontinent nepatrí nikomu, pred ničivým vplyvom civilizácie ho ale musí ochraňovať celý svet, veria ekológovia.

Významnú rolu v ochrane Antarktídy má spoločná činnosť Ruska a Nemecka zameraná na ochranu Wedellovho mora, ktoré je považované za jeden z najnedotknutejších svetových ekosystémov, ako aj za hlavnú hybnú silu cirkulácie vôd vo svetovom oceáne.

Rusko sa vo vodách Wedellovho mora usiluje vytvoriť morské chránené územia a daným konaním si Rusko získalo aktívnu podporu Antarktickej aliancie (AOA).

Šéf danej organizácie, Steve Campbell, uznáva, že Wedellove more má vážny ekologický význam a tvrdí, že Rusko sa nachádza na čele procesu pre jeho ochranu. Bohužiaľ, bez ohľadu na to, že je na území Antarktídy zakázaná všetka výrobná činnosť, antarktické moria nie sú chránené žiadnymi konvenciami, s výnimkou CCAMLR (Konvencia o zachovaní živých morských zdrojov Antarktídy), zdôraznil riaditeľ ruského zastúpenia Antarktickej aliancie, Grigorij Cidulko.

„Je nutné, aby bol v zóne chránenej konvenciou CCAMLR vytvorený systém chránených morských oblastí. Chcem zdôrazniť, že mám na mysli práve chránené morské oblasti, nie rezervácie. V rezerváciách je zakázaná akákoľvek hospodárska a priemyselná činnosť, ak ale hovoríme o chránených morských oblastiach, máme na mysli reguláciu výrobnej činnosti. V niektorých oblastiach, ako, napríklad, v oblastiach obývaných unikátnymi druhmi živočíchov, je ale nevyhnutný zákaz akejkoľvek činnosti.“

 

Vo Wedellovom mori sa nachádza neskutočné množstvo planktónu. Dané „superprekvitanie“ planktónu si vedci vysvetľujú unikátnymi oceánografickými charakteristikami Wedellovho mora. Na východnej hranici tohto mora sa ľadovce dostávajú do kontaktu s teplejšou vodou, čo spôsobuje, že ľad sa topí výraznejšie. Topením ľadovca sa do vody dostávajú živiny, ktoré napomáhajú rozmnožovaniu planktónu. A planktón ďalej vytvára podmienky pre život všetkých ostatných morských živočíchov, zdôrazňuje zástupkyňa Medzinárodného fondu pre ochranu zvierat (IFAW), Anna Filippovová.

„Daný región zostáva unikátom. Jeho biologická rôznorodosť je vysoká, počínajúc bezstavovcami: prebýva v ňom viac ako 230 druhov rôznonožcov, teda kôrovcov, ktorými sa živia ryby a veľryby a tými sa zase živia vtáky a cicavce. Jedná sa o reťazec, ktorý nesmie byť narušený.“

Ochrana Wedellovho mora by umožnila ubrániť jeho biologickú rovnováhu pred skazou. Ako veria odborníci, vytvorenie morských chránených oblastí je jednou z kľúčových podmienok pre uchránenie unikátneho ekosystému Antarktídy.

  •  
    a podeliť sa