Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
15 júla 2014, 15:29

Západ – Rusko: Nepochopenie na ideologickej úrovni

Západ – Rusko: Nepochopenie na ideologickej úrovni

Snahy Západu zvaliť na Rusko vinu za udalosti, ktoré sa odohrali na Ukrajine, sú svedectvom o vážnej kríze v rusko-západných vzťahoch.

Prečo je tomu tak sa v rozhovore pre Rusko dnes vyjadril historik Alexander Lukin.

Alexander Lukin: „V tejto dobe môžeme pozorovať krach takzvanej „postsovietskej zhody“ – teda systému vzťahov medzi Ruskom a Západom, ktorý vznikol po rozpade ZSSR. Dané vzťahy sa zakladali na predpoklade, že každá strana bude rešpektovať záujmy druhej strany a že obe strany sa budú usilovať nájsť kompromisné riešenia problémov. Tieto podmienky ale rešpektovalo iba Rusko, ktoré pre spoluprácu s „civilizovaným svetom“ niekedy obetovalo aj svoje národné záujmy. Avšak, aj pri množstve povzbudivých slov, sám „civilizovaný svet“ uvažoval pojmami studenej vojny a seba považoval za víťaza. Západ zabudol na všetky svoje sľuby a snažil sa zrealizovať všetko, čo sa mu počas studenej vojny zrealizovať nepodarilo kvôli odporu ZSSR, ako, napríklad, aj rozširovanie NATO smerom na východ. Pod svoj vplyv Západ uvádzal stále viac a viac krajín a území, vojenské objekty posúval stále bližšie k hraniciam RF.“

Rusko dnes: „Ako sa dá takéto konanie Západu vysvetliť?“

Alexander Lukin: „Nech to znie akokoľvek, západná spoločnosť je v našej dobe omnoho viac ideologizovaná, než spoločnosť ruská. Daná ideológia má vcelku jednoduchú formu: aj keď západná spoločnosť nie je ideálna, je oveľa dokonalejšia než iné spoločnosti a preto by sa tento spoločenský model mal usilovať dosiahnuť celý svet. Západná politika sa zakladá na viere v túto myšlienku a západné krajiny považujú za nevyhnutné pripojiť všetky „barbarské“ národy a krajiny k svetu „slobody a demokracie“ a podriadiť ich svojmu politickému vplyvu cez ekonomické a politické zväzy. Aby sa niečo také stalo skutočnosťou, je nutné dopomôcť tomu, aby sa v týchto krajinách dostali k moci prozápadné sily. A to aj v prípade, ak tieto sily „demokratickým“ štandardom nezodpovedajú úplne.“

Práve toto je dôvod, prečo Západ ignoruje činy radikálnych nacionalistov na Ukrajine. Práve týchto nacionalistov pokladajú západné krajiny za silu, ktorá Ukrajinu popoháňa „smerom k pokroku“, ospravedlňujú jej konanie a privierajú oči nad jej zločinmi.“

Rusko dnes: „A ako možno zdôvodniť sťažnosti západných krajín voči Rusku?“

Alexander Lukin: „Kým Západ rozširoval svoj vplyv na malé krajiny Východnej Európy, všetko išlo hladko. Rusko ale odmietlo prijať západný systém úplne. Problém je v tom, že v súlade s anketami verejnej mienky väčšina obyvateľov Ruska nepovažuje západnú spoločnosť za ideálnu. No a vytrvalé snahy Západu nanútiť Rusku svoje hodnoty, ukradnúť mu jeho kultúrne blízkych susedov a rozmiestňovať vojská stále bližšie a bližšie pri jeho hraniciach, považuje väčšina Rusov za politické dusenie.

Prirodzene, v Rusku, a to hlavne vo veľkých mestách, žijú ľudia, ktorí považujú západnú spoločnosť za svoj ideál. Ruské úrady sa ale orientujú na názory väčšiny Rusov. Takáto skutočnosť je pre Západ neprijateľná, a to vôbec nevyvoláva počudovanie: akákoľvek ideológia má totiž vlastnosť popierať fakty, ktoré do nej nezapadajú.“

  •  
    a podeliť sa