Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
14 júla 2014, 16:33

Banka rozvoja BRICS: dôležitý krok k novému svetovému zriadeniu

Banka rozvoja BRICS: dôležitý krok k novému svetovému zriadeniu

Krajiny BRICS založia vlastnú Banku rozvoja, čo mnohí experti hodnotia ako dôležitý krok smerom k pokrízovému svetovému zriadeniu.

Lídri Brazílie, Ruska, Indie, Číny a JAR podpíšu dohodu o Novej banke rozvoja na summite v brazílskom meste Fortaleze. Podpíšu okrem toho rámcovú dohodu o vytvorení poolu menových rezerv pre vzájomnú pomoc v prípade prudkého zníženia zásob zlata a devíz akejkoľvek účastníckej krajiny. Menový pool BRICS bude tak akousi obdobou a v perspektíve asi aj alternatívou Medzinárodného menového fondu. Celkovo môžeme považovať nové štruktúry za symbol rastúceho vplyvu rozvojových ekonomík na existujúcu globálnu finančnú architektúru. Hovorí prezident Obchodno-priemyselnej komory a hlava obchodnej rady BRICS Sergej Katyrin:

- Rusko a iné účastnícke krajiny poskytnú najprv po 2 miliardy dolárov. Je to zaplatený kapitál banky. Bude ešte určený kapitál – 50 miliárd dolárov. A povolený – asi 100 miliárd. Predpokladá sa, že tieto prostriedky sa budú formovať behom 7 rokov. Banka sa bude riadiť kolegiálne. Najvyšším kolegiálnym orgánom bude Rada vedúcich. Výkonným – Predstavenstvo. Prezidenta banky budú voliť na 5 rokov.

Novú banku rozvoja založili nielen pre krajiny BRICS, ale aj pre iné štáty, ktoré vchádzajú do OSN. Ale podiel krajín BRICS v kapitále banky nemá klesnúť menej ako 55 %. Činnosť banky je zameraná na financovane projektov infraštruktúry na území BRICS.

Teraz o Poole menových rezerv. Hlavnou príčinou jeho vzniku sú zle predpovedateľné rozhodnutia v USA a Európskej ústrednej banky. Preto sme sa rozhodli, aby sme podporili menu tej alebo inej krajiny v ťažké časy, vytvoriť taký pool rezervných mien. Prostriedky nikam posielať nebudeme. Budú sa nachádzať na účtoch centrálnych bánk. A v prípade potreby môže využiť prostriedky tá, alebo iná krajina.

Banka rozvoja BRICS bude dobrou možnosťou pre zvýšenie vzájomnej kooperácie, obchodovania a investícií. Veď skupina obsadila unikátne miesto v globálnej ekonomike. Je to najväčší trh na svete. V účastníckych krajinách BRICS žije 40 % obyvateľov planéty. Tieto štáty vlastnia obrovské prírodné zdroje, majú pripravenú priemyselnú základňu a odborné kádre, ako aj vytvárajú skoro 30 % svetového HDP.

  •  
    a podeliť sa