Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
8 júla 2014, 17:30

Asociácia s EÚ zaťahuje Ukrajinu do ekonomickej pasce

Asociácia s EÚ zaťahuje Ukrajinu do ekonomickej pasce

V texte ekonomickej časti Dohody o asociácii Ukrajiny s EÚ sú skryté také veľké kamene úrazu, že Ukrajinci majú všetky šance zopakovať osud pasažierov Titanicu.

Riziká európskej integrácie rozvojových /a v prípade Ukrajiny najskôr stagnujúcich/ ekonomík sú známe: porážka v konkurenčnom boji so zahraničnými výrobcami, rozpad miestnej výroby, pokles životnej úrovne obyvateľstva, prehĺbenie sociálny problémov. Ako výsledok – degradácia až po úplný rozpad alebo minimálne, zmenenie na surovinový dodatok Západu. Na protiruskej informačnej vlne a zavýšeného očakávania od asociácie s EÚ nechce žiaľ, ukrajinská verejná mienka nič vedieť o tomto riziku. Hovorí politológ Alexej Martynov:

- Mnohí Ukrajinci doposiaľ veria, že asociácia je prvým krokom ku vstupu do EÚ. Avšak podobné asociácie s EÚ má rad latinskoamerických krajín. Egypt a Turecko žijú už niekoľko desiatok rokov v asociácii s Európskou úniou. Ale do EÚ ich nikto nepustil. Asociácia a členstvo sú veci navzájom nesúvisiace. Keď vznikla potreba rozšíriť EÚ pomocou východoeurópskych krajín, nikto z nich neprechádzal etapou asociovaného členstva. Pohltenie prebehlo ihneď.

Ukrajina sa zaväzuje na základe podmienok dohody s Európskou úniou adaptovať svoje zákonodarstvo k normám EÚ. Ide medziiným o proces povinnej reštitúcie, teda o návrat znárodneného majetku jeho bývalým vlastníkom alebo ich dedičom. V texte dokumentu o tom niet ani slova, ale reštitúcia je dôležitou a nedeliteľnou súčasťou európskeho právneho systému. Pretenzie sa môžu týkať celého majetku, ktorý vymenil vlastníkov po roku 1917. A to nie je dokonca stovky, ale veľa tisíc objektov.

Sovietska moc odobrala u vlastníkov vyše 32 miliónov hektárov pôdy, alebo vyše 52% celého územia dnešnej Ukrajiny. Podľa európskych pravidiel by mala byť všetka táto pôda navrátená bývalým majiteľom alebo ich dedičom. Zďaleka nie všetci títo ľudia sú ukrajinskými občanmi. Najväčší apetít majú Poliaci /do roka 1939 boli Volynská. Rovenská. Ľvovská a Ivanovo-Frankovská oblasť súčasťou Poľksa/. Maďarsko sa vážne uchádza o majetok v Podkarpatskej Rusi. Rumuni zostavujú zoznam zdedených domov a pozemkov v Severnej Bukovine a časti Odeskej oblasti – to je bývalé Južné Besarábsko, ktoré sa v roku 1940 stalo súčasťou ZSSR.

Ukrajina teda riskuje stratiť tretinu svojej ornej pôdy /nevraviac už o stovkách domov a iných objektoch nehnuteľnosti/. Iróniou osudu najviac mimochodom utrpia v dôsledku reštitúcie obyvatelia Západnej Ukrajiny – najväčší prívrženci európskej integrácie. Ich európsky sen riskuje zmeniť sa na ekonomickú pascu.

  •  
    a podeliť sa