Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 júla 2014, 18:31

Eurázijská únia: schválené obyvateľmi Ruska

Lídri EÁ EÚ

Lídri EÁ EÚ

Lídri EÁ EÚ

Dve tretiny obyvateľov Ruska kladne hodnotia založenie Eurázijskej ekonomickej únie – také sú výsledky uskutočnenej Všeruským centrom prieskumu verejnej mienky ankety.

Zmluva o EÁ EÚ, do ktorej patrí Rusko, Kazachstan a Bielorusko, nadobudne platnosť 1. januára roku 2015. Znamená to prístup na 170-miliónový trh, perspektívy založenia nadnárodných spoločností a spoločných výrob a v budúcnosti – vznik nového ekonomického centra sily.

Takmer polovica respondentov považuje Euráziskú úniu za zásadne nové združenie, ale druhá čo do popularity odpoveď znie takto: „Nová forma ZSSR za politickej nezávislosti členských krajín“.

Naše krajiny majú veľa spoločného v názoroch na život, ale nový Sovietsky zväz tu nebude, je presvedčený politológ Sergej Michejev:

- Myslím si, že ľudia, ktorí hovorili o obrodení ZSSR, nemali na zreteli dominovanie komunistickej strany, ale kladné stránky sociálnoekonomického zriadenia 70. rokov, hlboký stupeň ekonomickej kooperácie. Takže k novému ZSSR nedôjde, ale pritom bez politickej zložky sa Eurázijská únia nezaobíde. Oddeliť politiku od ekonomiky nie je možné, jednoducho je potrebný rozumný kompromis. Pretože je nevyhnutná napríklad čiastočná koordinácia zahraničnej politiky.

Kde sa bude nachádzať centrum novej únie? Preťažená Moskva uvoľnila miesto rovnako vzdialenému od hlavných miest EÁ EÚ Jekaterinburgu. Na treťom mieste v rebríčku uchádzačov je metropola Kazachstanu Astana. Podľa názoru riaditeľa ústavu regionálnych problémov Dmitrija Žuravľova prieskum odzrkadľuje zdravý rozum obyvateľstva, ale...

- Z hľadiska infraštruktúry najrozumnejším rozhodnutím by bola Astana. Je to nové mesto, ktoré je pripravené prijať inštitúcie EÁ EÚ. Jekaterinburg – to je v akomsi zmysle psychologická metropola, mesto sa nachádza medzi Európou a Áziou, ale nechystalo sa stať metropolou. Pozrite sa napríklad na Brusel, kde dokonca prebiehali hromadné vystúpenia obyvateľov s požiadavkou premiestniť za mesto všetky európske inštitúcie, pretože ľudia sú z nich jednoducho ustatí.

Takmer polovica opýtaných predpokladá, že ďalšou členskou krajinou EÁ EÚ bude Arménsko, ale Ukrajina v súvislosti s tragickými udalosťami posledných mesiacov zo všetkých krajín SNŠ je na poslednom mieste.

  •  
    a podeliť sa