Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 mája 2014, 15:24

Ruské regióny usporiadajú prázdniny pre drobné podnikanie

Iosif Diskin

Iosif Diskin

Iosif Diskin

Individuálni podnikatelia, ktorí boli prvýkrát oficiálne zaregistrovaní a podnikajú vo výrobnej, sociálnej alebo vedeckej sfére, dostanú dvojročné uvoľnenie z daní. Príslušné odporúčania skupiny verejných a podnikateľských organizácií Ruska boli odsúhlasené ministerstvom financií RF a majú byť predložené parlamentu.

Verejné prerokovanie novely zákona o daňových prázdninách pre drobný biznis sa skončilo 22. mája. Dodatky k Daňovému zákonníku RF podporili aj občania. Zložitejšie to bolo s ministerstvom financií, ktoré nechcelo prísť o potenciálne príjmy, poznamenal expert Iosif Diskin:

- Ministerstvo dlhší čas odporovalo všetkým zmenám zdanenia a hovorilo, že následkom bude zníženie konkurencie, a že to nepovzbudí podnikanie. Avšak terajšia zložitá situácia v hospodárstve donútila tento názor zmeniť. Svedčí to o skúsenostiach z krízy. Len aby sa ministerstvo na tom nezastavilo a hľadalo ďalšie možnosti pre uplatnenie daňového povzbudenia za účelom rozvoja ekonomiky.

Tieto výhody budú môcť využiť podnikatelia, ktorí sa venujú predovšetkým výrobe a sociálnej činnosti, alebo vedci. Voľba týchto smerov je podmienená tým, že termín návratnosti výrobných, sociálnych a vedeckých projektov je dosť dlhý, a občas jednoducho nevydrží daňové zaťaženie, zvlášť v prvých etapách. Avšak definitívne rozhodnutie o tom, kto dostane tieto úľavy a na akú dobu, na rok alebo dva, budú schvaľovať miestne úrady. Tiež budú môcť vytýčiť dodatočné podmienky nultého zdanenia. Napríklad, v podobe zavedenia limitu na príjem podniku alebo na počet zamestnancov. Má to istú logiku, myslí si Iosif Diskin:

- Dôležité je, že stanoviť priority, podľa ktorých sa budú poskytované úľavy, budú môcť regionálne mocenské orgány. Veď daň zo zisku je do značnej miery regionálna. A navyše to donúti miestne úrady, aby vykonávali zodpovednejšiu daňovú a ekonomickú politiku, určovali smery, kde je nutný rozvoj podnikania, aby rozumeli potenciálnym výhodám a rizikám.

Otázku "daňových prázdnin" pre malé a drobné podnikanie ako opatrenia na povzbudenie podnikateľských aktivít nastolil v minulom roku v máji prezident Vladimír Putin. Termín splnenia jeho pokynu vyprší 1. júla 2014. Ak parlament schváli navrhnuté zmeny v daňovom zákonníku, nadobudnú nové pravidlá platnosť vo všetkých subjektoch RF 1. januára 2015. Termín ich platnosti je stanovený do 1. januára 2019.

  •  
    a podeliť sa