Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
6 mája 2014, 19:29

Cena EÚ za ruské kultúrne projekty

Obnovenie Achátovej izby

Obnovenie Achátovej izby

Obnovenie Achátovej izby

Vo Viedni blahoželali laureátom ceny Európskej únie Europa Nostra. Táto cena sa udeľuje v oblasti kultúrneho dedičstva za najlepšie projekty spojené so skúmaním a zachovaním architektonických pamiatok.

Hoci Rusko nie je členom kultúrneho programu EÚ, dve ceny boli udelené práve Rusom.

Ceny boli slávnostne odovzdané v Burgteatru pod patronátom rakúskeho prezidenta Heinza Fischera. Zo 160 projektov, ktoré predložilo 30 krajín, bolo za víťazné označené 27. Medzi víťazov sa zaradil Armen Kazarjan, pracovník Ruského ústavu umenovedy. Vykonal obrovskú prácu pri skúmaní cirkevnej architektúry 7. storočia v Arménsku a Gruzínsku. Výsledkom jeho práce sa stalo štvorzväzkové vydanie, v ktorom sú zhromaždené a podrobené rozboru informácie o viac ako stovke starobylých pamiatok a navrhnuté projekty ich rekonštrukcie.

Za nesmierne významné v kategórii Zachovanie dedičstva boli označené práce petrohradských reštaurátorov, ktorí vrátili svetu Achátové izby v letnom sídle ruských cárov v osade Carskoje Selo (predmestie Petrohradu). Celý svet vie o tom, ako barbarsky bolo vydrancované toto sídlo hitlerovcami za druhej svetovej vojny. Vtedy bola z veľkolepého Jekaterinského paláca ukradnutá unikátna Jantárová izba. Achátové izby sa zachovali len zázrakom. Ich autorom je architekt Charles Cameron, ktorý ich vytvoril na pokyn cárovnej Kataríny Veľkej v antickom slohu. Tieto prekrásne zariadene miestnosti sa stali osobným apartmánom Kataríny Veľkej. Achátové izby reštaurovali petrohradskí majstri-kamenári. O tom, ako prebiehala reštaurácia týchto izieb, porozprával v interview pre Hlas Ruska petrohradský reštaurátor Boris Igdalov:

- V pracovni boli uplatnené prakticky všetky spôsoby dekoratívnej výzdoby interiérov, ktoré si len môžeme predstaviť. Sú to veľkolepé parkety a bohaté bronzové dekorovanie, pozlátený strop a maľba. Cárovná si priala, aby jej apartmán bol ozdobený kameňmi. Je to skutočne nemajúca obdoby práca. Nič podobné na svete neexistuje. Kameň privážali z Južného Uralu a Baškirská. Je to jaspis. V 18. storočí sa mu hovorilo mäsitý achát. Tmavorudý jaspis s bielymi žilkami kremeňa naozaj tak trochu pripomína čerstvé mäso. A tento ľudový názov materiálu sa objavil aj v názve tohto interiéri - Achátové izby.

Jaspis je materiál veľmi tvrdý, a to znamená, že jeho brúsenie a leštenie je veľmi ťažké. A to, čo stvorili ruskí kamenári v 18. storočí, je skutočne unikátne. Súčasným reštaurátorom sa podarilo ten komplex, ktorý vymysleli špeciálne pre ruskú cárovnú, rekonštruovať.

  •  
    a podeliť sa