Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 apríla 2014, 14:27

Ukrajinské podnikateľské prostredie začne komunikovať v ruštine

Ukrajinské podnikateľské prostredie začne komunikovať v ruštine

V posledných mesiacoch sa čoraz viac ukrajinských podnikateľov chce naučiť hovoriť po rusky bez prízvuku.

Práve preto sa zapisujú na kurzy k pedagógom, ktorí sa špecializujú na techniku reči. Vzhľadom k súčasným, vyslovene napätým, vzťahom medzi ukrajinskou vládou a Ruskom sa zdá byť tento fenomén podivný, v skutočnosti je však veľmi ľahko vysvetliteľný.

Podnikatelia a verejní činitelia sa chcú naučiť gramotne vyjadrovať po rusky, aby si dokázali zaistiť možnosť opustiť Ukrajinu a podnikať zo zahraničia. Tvrdí zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Klub Orátorov Arsen Nersisian:

- Tento trend odzrkadľuje túžbu ľudí podnikať stabilnejšie. Pretože máme narušené bankové vzťahy medzi krajinami a taktiež politickú destabilizáciu v krajine, ukrajinskí podnikatelia pociťujú výrazné straty. Potrebujú krajinu, kde môžu pokojne podnikať. Práve Rusko im dokáže poskytnúť vhodné podmienky.

Výrazný ukrajinský prízvuk však môže brániť podnikateľom v úspešnom podnikaní v Rusku, odplašiť potenciálnych partnerov či zákazníkov a hrať do karát ich konkurentom, dodáva Nersisian:

- Ľudia sa chcú čo najrýchlejšie integrovať do tamojšieho podnikateľského prostredia a spoločenstva. Práve preto sa chcú zbaviť prízvuku a naučiť sa gramotne vyjadrovať po rusky.

Pedagógovia, ktorí sa špecializujú na dikciu a techniku reči podotýkajú, že zbaviť sa ukrajinského prízvuku je ťažká úloha. No tí, ktorí sa rozhodli naučiť literárnu ruskú reč, sú pripravení na sebe tvrdo pracovať. Predsa to priamo bude ovplyvňovať ich podnikateľskú činnosť, vysvetľuje pedagogička scénickej reči Ľudmila Pankratovová:

- Reč človeka je jeho vizitkou. Človek je hodnotený na základe toho ako komunikuje. Najdôležitejším je dostať hovorový jazyk na prijateľnú úroveň. Tento proces je však veľmi zložitý a zdĺhavý, je nutné venovať tomu množstvo času.

Medzitým sa kríza na Ukrajine postupne stupňuje. Mnohí podnikatelia už opúšťajú krajinu, pričom hľadajú lepšie podmienky pre podnikanie. Rusko nie je na zozname krajín, ktoré dokážu takéto podmienky poskytnúť, zďaleka na poslednom mieste.

  •  
    a podeliť sa