Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 apríla 2014, 13:00

27. apríla budú za svätých vyhlásení dvaja pápeži, Ján Pavol II. a Ján XXIII.

Po prvýkrát v histórii katolíckej cirkvi budú počas obradu prítomní hneď dvaja žijúci pápeži, pápež František a jeho predchodca emeritný pápež Benedikt XVI.

Pápež Ján XXIII. (občianskym menom Angelo Giuseppe Roncalli) sa narodil neďaleko Bergama vo prostej rodine. Vďaka bohatým príbuzným mohol dokončiť štúdium a stal sa kňazom v roku 1904. V roku 1953 sa Angelo Giuseppe Roncalli stal benátskym patriarchom a po smrti Pia XXII. bol nečakane zvolený za pápeža.

V októbri 1962 sa svet ocitol na prahu tretej svetovej vojny – karibská kríza. Pápež Roncalli napísal listy Chruščovovi a Kennedymu. Nebezpečenstvo sa pominulo. 7. marca 1963 navštívila pápeža vo Vatikáne prvá sovietska delegácia – Alexej Adžubej a Rada Chruščovová (dcéra Nikitu Chruščova). Radu napĺňali emócie, povedala: „Máte veľké a prácne ruky ako roľník“. Po tomto stretnutí pápež Ján XXIII. povedal svojmu sekretárovi: „Možno sa mýlim a možno je to začiatok zázraku, zázraku, ktorý už nebude mať čas spraviť“. História ukazuje, že išlo skutočne o začiatok veľkých zmien. Po niekoľkých mesiacoch však pápež Roncalli v tom istom roku zomiera. Jeho posledné slová boli: „Prečo plačete?“.

V roku 2000 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného. Je to späté so zázrakom, konkrétne zázračným uzdravením mníšky Cateriny Capitani, ktorá zomierala na perferovaný vred žalúdka. Sestry jej priniesli fotografiu pápeža, priložili ju k rane a ráno sa choroba úplne vytratila. Lekári to nazvali zázračným uzdravením.

Pápež Ján Pavol II. (občianskym menom Karol Wojtyla) sa narodil v Poľsku v roku 1920 v rodine vojenského dôstojníka. Po skončení druhej svetovej vojny nastúpil do kňazského seminára a v roku 1946 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku sa presťahoval do Ríma, kde pokračoval v štúdiu. V roku 1958 bol Karol Wojtyla vymenovaný za krakovského arcibiskupa. V roku 1978 sa po prvýkrát zúčastnil konkláve, počas ktorého bol za pápeža zvolený Ján Pavol I., pontifikát ktorého však trval iba krátko, 33 dní. V októbri 1978 sa Karol Wojtyla stal pápežom Jánom Pavlom II.

Pápež zomrel 2. apríla 2005 vo veku 84 rokov. Niekoľko dní pred smrťou sa zjavil v okne svojho kabinetu s veľkou túžbou uvidieť naposledy ľudí, ktorým zasvätil svoj život. Snažil sa vysloviť niekoľko fráz, no v tom čase už prišiel o všetky sily a tak sa pápež rozlúčil so svojou pastvou iba pohľadom. Kanonizácia Jána Pavla II. je spätá so zázrakmi, ktoré vykonal. Jedným z príkladov je zázračné uzdravenie Floribeth Mora Diazovej od aneuryzmy. 1. mája 2011, v deň blahorečenia pápeža, začula chorá žena hlas pápeža: „Vstaň, choď a ničoho sa neobávaj“. Choroba sa jednoducho vytratila, o čom svedčí aj lekárska správa.

 

  •  
    a podeliť sa