Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
20 apríla 2014, 14:15

Svetlo Kristovho vzkriesenia v noci na 20. apríla privítali kresťania v celom svete.

Tento rok pripadla Veľká noc pre zástupcov rôznych vierovyznaní na rovnaký dátum, preto sviatočná atmosféra panovala nielen v kostoloch, pravoslávnych chrámoch či protestantských modlitebniach v celej krajine.

Radostné Kristus vstal z mŕtvych!, Radujme sa! – bolo počuť spolu s dlhým zvonením zo zvoníc v celej Moskve v noci 19. apríla. Pravoslávna tradícia káže, aby Veľkú noc sprevádzali zvuky zvonov. Niekoľko tisíc veriacich sa v tento večer zišlo v Moskve pri hlavnom chráme mesta – chráme Krista Spasiteľa. Jeho kapacita, 10 000 miest, nedokázala zahrnúť všetkých záujemcov. Mnohí z nich zostali v uliciach, sledovali bohoslužbu na veľkých plazmových obrazovkách. Aj latinská tradícia v sebe spája okamih, že pred začiatkom liturgie v chrámoch zhasína svetlo. V tom momente duchovní a veriaci, na čele s patriarchom Moskovským a celého Ruska Kirillom, absolvovali okolo chrámu kresťanský pochod. Veľkonočnú sviečku zapálili od lampáša s Požehnaným ohňom, ktorý priviezla pred začiatkom bohoslužby ruská delegácia z Jeruzalemu. Patriarcha Kirill podčiarkol, že zapaľovanie veľkonočných sviečok v chráme Krista Spasiteľa je špecifickou tradíciou:

Podľa tradície, každoročne sa v tomto hlavnom moskovskom chráme zapaľujú sviečky a svietniky od jeruzalemského ohňa, ktorý pochádza z Hrobu Hospodina. Potom sa následne presúva po celej krajine, historickom Rusku. V tisíckach chrámov a v miliónoch domov horí Požehnaný oheň, ide o symbol Božieho patronátu nad našimi životmi.

Tento rok v pravoslávnych chrámoch, nielen v Rusku, ale aj v pravoslávnych kostoloch po celom svete, boli venované osobitné modlitby za mier na Ukrajine. Prvýkrát boli modlitby za stabilizáciu politickej a duchovnej situácie v tejto bývalej republike ZSSR 23. februára 2014. Od tohto dátumu sa duchovní v ruských chrámoch neprestajne modlia za ukrajinský mier.

  •  
    a podeliť sa