Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
20 apríla 2014, 12:00

Mars: historická retrospektíva

Mars: historická retrospektíva

Americkí vedci zistili, že na Marse nikdy nebolo obdobie s teplým oceánom. Teplota Marsu bola dlhú dobu nižšia ako bod mrazu a obdobia, keď dokázali tiecť rieky, trvali veľmi krátko.

Aby bola voda na Marse vždy v kvapalnom skupenstve, je nutné, aby bol jeho povrch dobre vyhriaty, čo nie je možné bez skleníkového efektu a stabilnej atmosféry. Vedec Edwin Kite počas pozorovania fotografií kráterov Marsu vyrátal hustotu starej atmosféry planéty. Od tejto hodnoty veľmi závisí, či meteority, ktoré smerujú na povrch Marsu, zhoria ešte počas letu alebo dopadnú a vytvoria krátery.

Po prezretí viac ako 300 kráterov, Kite prišiel k záveru: stará atmosféra mala 150 násobne väčšiu hustotu ako tá súčasná. Mars je však ďalej od Slnka, ako Zem. To znamená, že je tam oveľa chladnejšie. Aj Slnko pred 3 miliardami rokov svietilo slabšie. Aby nedošlo k mrznutiu vody v takých podmienkach, atmosféra musí byť trikrát vyššia ako je minimálna hodnota. Odkiaľ sa teda vzali vyschnuté korytá riek? Kite tvrdí, že k otepľovaniu predsa len dochádzalo: v čase sopečnej aktivity a po pádoch veľkých asteroidov či zmene pólov.

Tento výskum ponúka nový pohľad na históriu planéty – cez štatistiku meteoritových kráterov, vysvetľuje vedec Vladimír Surdin:

Fakt, že na Marse sú malé krátery, hovorí o tom, že väčšia časť jeho povrchu nebola obalená hustou atmosférou. Je však dôležité, že vidíme stopy vody – korytá riek, kaňony či potoky. Všetky tieto korytá sú prázdne. Dnes tam nie je voda v kvapalnom skupenstve, a ani byť nemôže – v atmosfére je nízky tlak a aj teplota je nízka. Zaujímavé je, ako dlho na Marse vydržala voda. Takmer celá jeho severná pologuľa bola pokrytá morom. Ide o bývalé morské dno. Preto nie je možné sa definitívne rozlúčiť s myšlienkou vody na Marse.

Vedec ďalej hovorí, že v rannej etape jeho vývoja dochádzalo k pomerne častým zmenám vývoja:

Zem si zachovala po miliardy rokov svoju atmosféru. Na Marse to mohol byť krátky časový úsek: rýchlo stratil magnetické pole a hustú atmosféru. Otázkou je, či tam za ten krátky čas stihol vzniknúť život. Dnes nemôže na jeho povrchu existovať život – je tam silná radiácia, sucho a chladno. Ale pod povrchom sa mohol zachovať život až do dnešných dní.

Podľa vedcov Mars stratil časť svojej vody a atmosféry kvôli tomu, že silno zoslablo jeho magnetické pole, ktoré predtým prinútilo „slnečný vietor“, aby ohýbal planétu. Bez ochrany častice plynov a vodná para unikali do vesmíru. Prečo k tomu došlo a koľkokrát sa menila klíma, môžu vysvetliť nové vedecké prístroje. Toto je len začiatok skúmania histórie Marsu.

  •  
    a podeliť sa