Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 februára 2014, 16:56

Záchranári sa zamýšľajú nad hrozbami z vesmíru

Záchranári sa zamýšľajú nad hrozbami z vesmíru

Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie plánuje spolupracovať s americkými kolegami v oblasti ochrany obyvateľstva a objektov sociálnej infraštruktúry pred nebezpečenstvom, ktoré predstavujú asteroidy a kométy.

Skutočnosť hrozby z vesmíru potvrdil meteorit, ktorý dopadol do jazera Čebarkuľ pred takmer rokom. K explózii, ktorá bola v sile porovnateľná s bombou zhodenou na Hirošimu, došlo v málo obývanej oblasti. Tlaková vlna zasiahla aj mesto a vyrazila sklá v oknách stoviek domov. Je len zhodou okolností, že sa incident zaobišiel bez strát na životoch.

Záchranári nevedia aké vesmírne objekty môžu zasiahnuť Zem a ako a kde dopadnú. Takéto informácie by mali byť získavané službami monitorovania vesmíru a prognóz meteorických hrozieb, hovorí astronóm Vladimír Surdin:

- Astronómovia z MŠU vytvorili komplex automatických teleskopov, ktoré sú rozmiestnené po celom území Ruska a čoskoro sa budú nachádzať aj v iných krajinách. Účelom vytvorenia komplexu bolo získať možnosť monitorovať vesmír počas noci. Cez deň monitorovanie sťažuje žiarenie Slnka. Práve preto by mali pozemné systémy doplniť aj orbitálne observatóriá, ktoré budú lietať ďaleko od Zeme.

V Rusku bol vypracovaný projekt federálneho programu pre boj proti vesmírnym hrozbám. Zahŕňa orbitálne a pozemné teleskopy a analytické strediská pre vyhodnocovanie stupňa nebezpečenstva. Vedci sa prikláňajú k tomu, že kvôli vysokým nákladom by takýto projekt mal byť medzinárodným.

V súčasnosti astronómovia monitorujú priestor vôkol Zeme svojimi silami. Z orbitálnych teleskopov putujú signály o podozrivých objektoch ihneď na internet. Po získaní takýchto signálov sú na alarmujúcu časť oblohy presmerované pozemné prístroje na rôznych kontinentoch.

Nové možnosti na prognózu meteorického nebezpečenstva sa objavia po roku 2017, keď bude na obežnú dráhu vynesený špecializovaný teleskop Sentinel. Prostriedky na tento projekt zhromažďuje súkromný fond založený americkými astronautmi. Úlohou teleskopu bude objaviť 90% asteroidov vôkol Zeme s priemerom nad 140 m, ktoré sú schopné zničiť mesto. Ich počet môže dosiahnuť pol milióna. V súčasnosti poznáme obežné dráhy len 10 tisíc asteroidov, no veľké, s priemerom viac ako 1 km, boli objavené takmer všetky.

Vladimír Sudrin tvrdí, že astronómom sa podarilo nadviazať spoluprácu dokonca na úrovni počítačov. Avšak nevie sa o tom, aby boli v nejakej krajine služby monitorovania vesmíru tesne napojené na ministerstvá obrany. Alebo aby ministerstvá vytvárali takéto služby alebo systémy vo svojich štruktúrach – je to neproduktívne a príliš drahé.

V prípade prírodných katastrof vyvolaných pádom nebeských telies ako čeľabinský meteorit, bude celý komplex opatrení zameraných na varovanie obyvateľstva, jeho evakuáciu a prekonanie následkov prijímaný záchranármi. Je teda úplne logické, že práve oni začali premýšľať o hrozbách z vesmíru. Niet pochýb, že zamestnancom ministerstva pre mimoriadne situácie a ich kolegom z USA sa podarí nadviazať „kontakt s vesmírom“ a získavať informácie o situácii v priestore vôkol Zeme.

  •  
    a podeliť sa