Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 februára 2014, 15:34

Svetové hospodárstvo sa mení pod tlakom klímy

Svetové hospodárstvo sa mení pod tlakom klímy

Na pozadí nových prírodných anomálií v Severnej Amerike a niektorých ďalších častiach planéty sa svetové médiá opäť začali venovať téme dôsledkov klimatických zmien, ktorým čelí ľudská civilizácia.

Všeobecný tón odborníkov je znepokojujúci. Klimatické zmeny vychádzajú za rámec vedy a stávajú sa záležitosťou štátneho významu.

Problém sa už neukrýva v tom, či dochádza k otepľovaniu alebo ochladzovaniu a aký podiel má na tom činnosť ľudstva. Diskusia sa dostala do predmetného rámca, teória ustúpila miesto praxi, stratégia zas taktickej voľbe. Ukázalo sa, že vplyv klímy na skutočnú ekonomiku je nejednoznačný. Zo všetkého je, hrubo povedané, možné získať dividendy, myslí si odborník Konštantín Simonov:

- Vplyv prírodných anomálií na hospodárstvo je nejednoznačný. Pravdaže vidíme negatívne dopady. Prírodné kataklizmy paralyzujú hospodársku činnosť. No vždy sa nájdu aj pozitívne javy. Povedzme, že Európa spotrebuje viac uhľovodíkov počas chladného obdobia. Ceny zemného plynu rastú. Kto z toho profituje? Výrobcovia a predajcovia, medzi ktorými je Rusko.

Podľa názoru odborníkov by mali podnikatelia zohľadňovať klimatické zmeny ako faktor v konkurenčnom boji. Tieto procesy vyvolávajú rozsiahle zmeny na trhu, ktoré sa dotknú všetkých bez výnimky – poľnohospodárstva, poistenia, dopravy, stavebníctva, rekreácie, nehnuteľností, vyhľadávania zdrojov energie, spracovania potravín, zdravotníctva, ťažobného priemysly a dokonca aj financií. Hovorí ekonóm Alexander Abramov:

- V prvom rade budú profitovať oblasti spojené s vývojom alternatívnych zdrojov energie. Najviac môžu byť postihnuté ťažba uhlia a ropy, menej zas ťažba plynu. Ťažba plynu môže naopak zaujať privilegované postavenie. Stratové budú sféry, ktoré sú považované za znečisťujúce. Napríklad veľké neekologické oceliarne. Negatívny dopad to môže mať na všetkých, kto vypúšťa do ovzdušia veľké množstvo oxidu uhličitého a na tých, kto nedokáže zavádzať nové technológie.

Globálne klimatické zmeny sa už začali odrážať na svetovom hospodárstve. Ak tento negatívny trend bude pokračovať, v budúcnosti by sme mali byť pripravení na oveľa výraznejšie krízy. Existuje však aj názor, že takáto nestabilita podporuje vedecký a technický pokrok.

  •  
    a podeliť sa