Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 februára 2014, 19:27

Čínske jadrové zbrane a situácia v Ázii

Čínske jadrové zbrane a situácia v Ázii

V poslednej dobe sa objavuje čoraz viac správ o čínskych strategických zbraniach. Pred 3-4 rokmi sa zdalo, že čínske jadrové zbrane stagnujú vo svojom vývoji, v súčasnosti sú však na ceste k radikálnej transformácii.

Ak boli v minulosti jadrové zbrane považované za prostriedok na ochranu Číny pred jadrovým vydieraním a politici im nevenovali veľa pozornosti, v súčasnosti už preberajú úlohu dôležitého indikátora rastúcej moci novej Číny. Čo je však ešte dôležitejšie, blíži sa revízia samotných princípov čínskej jadrovej doktríny. Prinajmenšom sa zdá, že stará stratégia minimálneho zdržiavania a odmietania použiť jadrové zbrane ako prví je v súčasnosti minimálne predmetom vnútroštátnych rokovaní.

Približovanie sa americkej vojenskej infraštruktúry k Číne, rozvoj systému PRO a taktiež existencia amerického programu „náhleho globálneho útoku“ nenecháva Číne inú možnosť okrem kvalitatívneho a kvantitatívneho vylepšenia strategických jadrových síl. K polovici ďalšieho desaťročia bude mať Čína pravdepodobne najmenej 600 jadrových hlavíc na strategických nosných raketových jednotkách.

V minulosti bola Čína na rovnakej úrovni ako jadrové mocnosti Francúzsko a Veľká Británia. V budúcnosti však zaujme prechodné postavenie medzi nimi a dvoma jadrovými superveľmocami – Ruskom a USA. Znižovanie počtu strategických jadrových zbraní USA môže viesť k tomu, že v budúcnosti dosiahne Čína paritu s USA v oblasti jadrových zbraní.

Prudký rast čínskeho jadrového potenciálu bude stimulovať prehodnotenie bezpečnostných záruk, ktoré USA poskytujú svojim partnerom v Ázii. Nakoľko si môžu byť také krajiny ako Japonsko isté v pripravenosti USA pomôcť, ak vojenský konflikt s Čínou bude nebude znamenať zničenie niekoľkých miest, ale hrozbu totálneho zničenia?

Všetky tieto problémy sú už dobré známe vďaka skúsenostiam zo studenej vojny v Európe. Od USA a spojencov v radoch NATO bolo nutné vynaložiť dodatočné úsilia na vytvorenie mechanizmu, ktorý by garantoval americkú pomoc v prípade konfliktu s krajinou z bloku ZSSR. Aj napriek tomu sa dve európske krajiny Francúzsko a Veľká Británia rozhodli vyvinúť a zlepšovať vlastné drahé jadrové zbrane. Ďalší dvaja európski hospodárski giganti Nemecko a Taliansko jednoducho nemohli realizovať takéto projekty v dôsledku ich povojnového statusu.

Ako sa bude ďalej vyvíjať jadrové súperenie v Ázii? Táto otázka sa stáva čoraz aktuálnejšou.

  •  
    a podeliť sa