Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
1 februára 2014, 14:43

Buduje Čína nové lietadlové lode?

Buduje Čína nové lietadlové lode?

Vystúpenie straníckeho lídra provincie Laonin Van Mina, ktorý oznámil, že v Daliane sa buduje druhá čínska lietadlová loď, malo široký medzinárodný ohlas. Zatiaľ nie je celkom jasné, čo prinútilo Van Mina urobiť takéto vyhlásenie a či toto vyhlásenie bolo odsúhlasené s vedením a so štruktúrami zodpovednými za ochranu štátneho tajomstva.

V roku 2013 začala Čína súčasne budovať nie jednu, ale hneď dve lietadlové lode. Jedna z nich sa buduje v Daliane, o tejto informoval Vam Min, druhá sa buduje v Šanghaji, lenže šanghajské vedenie žiadne vyhlásenia o tom neurobilo. Obe lietadlové lode sa podľa predpokladu budujú na základe sovietskeho projektu 1143.5.

Fotografie, ktoré sa objavili v minulom roku svedčia o tom, že už boli vyrobené jednotlivé časti lietadlovej lode. V podstate skutočnosť výstavby lietadlovej lode sa nedá ukryť pred družicovou rozviedkou a táto skutočnosť sa pomerne rýchlo stane známou iným krajinám. Preto nemá veľký vojenský alebo ekonomický zmysel utajovať skutočnosť výstavby lietadlových lodí. Na druhej strane vo formálnom zachovaní tajomstva výstavby, je založený veľký politický zmysel.

Zložité projekty, vývoj a výroba vojenskej techniky sú veľmi rizikové. Dokonca vo vyspelých krajinách sú pomerne často sprevádzané naťahovaním termínov, prekročením naplánovaných výdajov, neúspešnými skúškami a inými problémami. Preto sa nové programy oficiálne odhaľujú pred verejnosťou na už relatívne vysokom štádiu pripravenosti. Úspechy v ich realizácii slúžia upevneniu pocitu istoty a patriotizmu celého národa a predchádzajúce neúspechy zostávajú v pozadí.

V Rusku sa naopak o viacerých projektoch informuje v médiách dlho pred ich oficiálnym schválením. Pritom mnohí vedúci, často na vlastnú zodpovednosť, informujú o veľmi optimistických termínoch, rozpočtoch a iných ukazovateľoch. Nevyhnutná nasledovná korektúra parametrov projektov vyvoláva otázky a podozrenia a akákoľvek informácia o neúspešných skúškach sa prijíma spoločnosťou ako úplné fiasko a vyvoláva pochybnosti o osude celého programu. V dôsledku toho dokonca aj dôležité a úplne úspešné a technicky zložité programy, na ktoré by akákoľvek krajina mohla byť hrdá, sú diskreditované. Čínska informačná politika je na tomto pozadí vzorová.

  •  
    a podeliť sa