Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
24 januára 2014, 16:59

Zmena klímy bude stáť svetovú ekonomiku bilióny dolárov

Zmena klímy bude stáť svetovú ekonomiku bilióny dolárov

Zmena klímy na Zemi čoraz viac ovplyvňuje svetovú ekonomiku. Od počasia závisí nielen poľnohospodárstvo, ale aj palivovo-energetický komplex, doprava, komunálna sféra. Ekonomické straty v dôsledku sucha, povodní, tajfúnov a búrok sa hodnotia na bilióny dolárov.

Podľa hodnotenia expertov Svetového ekonomického fóra, ktorí nazvali hlavné globálne riziká, svetová ekonomika stráca ročne kvôli klimatickým zmenám 1,5 % HDP, alebo 1,2 biliónov dolárov. Do roka 2030 sa tieto ukazovatele zvýšia dvakrát. Pre najchudobnejšie štáty sveta môžu pritom dosiahnuť ekonomické straty z 11 % HDP.

Zvýšenie teploty o 1,5 stupňov v krajinách Strednej Ázie hrozí znížením úrody a vážnymi škodami pre poľnohospodárstvo. Príjmy odvetvia môžu klesnúť skoro dvakrát a veľmi uškodiť aj bez toho slabej ekonomike regiónu. Ekológovia podčiarkujú, že do zóny rizika sa dostáva široké pásmo krajín – od Portugalska do Východnej Číny a takisto dosť veľké územie Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky.

Ale vedci si myslia, že zmena klímy môže byť pre niektoré krajiny, predovšetkým severné, aj výhodná. Ekonomika Ruska môže napríklad od neveľkého zvýšenia teploty vyhrať, hovorí ekonóm Sergej Chestanov:

- Potenciálne výhody ruská ekonomika môže získať z dvoch faktorov. Za prvé, kvôli otepľovaniu sa o niečo rozšírilo územie pre poľnohospodárstvo. Za druhé, a to je dôležitejší faktor – to je posunutie hraníc mnohoročných ľadov.

Severná námorná cesta sa za posledné desaťročia pre obyčajné lode lepšou. Rastie teda záujem o Severnú námornú cestu ako prepravnú artériu a vďaka otepľovaniu môžu plávať po tejto trase obyčajné nákladné lode. A majúc na zreteli, že cesta z Juhovýchodnej Ázie do Európy Severnou námornou cestou je oveľa kratšia, ako cez Suezský kanál a vedie bezpečnou pred pirátstvom zóny, môže Rusko získať oveľa väčšie ekonomické výhody.

Klimatológovia vyzývajú vlády štátov sveta už dnes začať sa pripravovať žiť v nových prírodných podmienkach. Veľkú pozornosť treba venovať rozvoju infraštruktúry pobrežných území: výstavbe priehrad, násypov na ochranu pobrežia pred povodňami a eróziou brehov. Adaptačné opatrenia pomôžu nielen znížiť negatívne následky v dôsledku zmeny klímy, ale takisto priniesť dodatočné výhody ekonomike.

  •  
    a podeliť sa