Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
7 januára 2014, 00:02

Vianočný prejav patriarchu Kirilla

Vianočný prejav patriarchu Kirilla

Dnes 7. januára oslavuje Ruské pravoslávie jeden z hlavných cirkevných sviatkov, Narodenie Krista. Spolu s Ruskou pravoslávnou cirkvou ho oslavujú aj Srbská, Gruzínska a Jeruzalemská cirkev a tiež na svätej hore Afon. Podľa tradície pravoslávnych veriacich Ruska a celého ruského sveta k tomuto Svetlému dňu zablahoželal líder Ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha Moskovský a celého Ruska Kiril:

Vianočná omša v Chráme Krista Spasiteľa - Fotogaléria

- Pravoslávna cirkev oslavuje narodenie Krista. Veľkosť a slávnostnosť tohto sviatku vyplýva z faktu prevtelenia Boha. Boh sa stáva človekom a toto spojenie božského a ľudského je odteraz nedeliteľné.

Pre nás všetkých je dnes veľmi dôležité neustále nahliadať do obrazu Krista, porovnávať s ním svoje myšlienky a konanie. Musíme sa inšpirovať príkladom Jeho bezhraničnej lásky k ľuďom. Príkladom jeho skromnosti a krotkosti. Jeho neznášanlivosti hriechu a dlhého strpenia hriešnikov. Jeho odvahe pri prenášaní utrpení a ťažkostí pozemského života. Jeho úprimnosti a jednoduchosti v komunikácii s inými. Jeho bezprecedentnej obetavosti, ktorá sa prejavovala vo všetkom. Boh prichádza do tohto sveta nie ako mocný vladár, aby mu všetci slúžili. Pokorne sa narodí v jaskyni pre dobytok, aby poslúžil ľuďom a dal svoj život na ich ich spasenie. Po prvýkrát v histórii Boh sám ukázal celému svetu, aký má byť skutočný človek. A nielen ukázal, ale aj dal všetko preto, aby sa ktokoľvek, kto v Neho verí, mohol stať takým istým človekom.

Dnes sa radosť o narodení na svet Krista musí prejaviť v pripravenosti osláviť sviatok konkrétnym dobrým skutkom. Vedľa nás sa vždy nachádzajú tí, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Naši rodní a blízki, možnože tí, kto býva v susednom dome, vo vchode, v byte. Obzvlášť osamelí a chorí. Prineste im blahú zvesť o narodení Krista. Nech váš svetlý úsmev, vaša radosť z novonarodeného Božieho dieťaťa roztopia ľadom objaté duše. Spomeňme si v našich modlitbách aj na tých, ktorí trpeli v dôsledku teroristických útokov vo Volgograde a Piatigorsku. Poprosme u Pána zdravie pre ranených, podporu pre trpiacich a uspokojenie duší pre zomrelých. Nech steny odcudzenia medzi ľuďmi v tento prekrásny deň Kristovho Narodenia padnú. Padnú od vašej lásky ku Kristovi a od sily vašej aktívnej lásky k blížnemu. Blahoželám vám k sviatku drahí moji!

  •  
    a podeliť sa