Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
31 decembra 2013, 23:59

Novoročné blahoželanie prezidenta Putina občanom Ruska

Novoročné blahoželanie prezidenta Putina občanom Ruska

Drahí priatelia!Stojíme s Vami na prahu nového roka 2014. O niekoľko minút vykročíme zo súčasnosti do budúcnosti.

Oslavovať tento pekný sviatok je jednou z najkrajších a najsrdečnejších tradícií. Odovzdáva sa z generáciu na generáciu a všetkých nás zjednocuje.

V minulom roku sme sa museli stretnúť s problémami a prijať výzvu vážnych skúšok vrátane takých, ako neľudské teroristické činy vo Volgograde a bezprecedentné čo do rozsahu živelné pohromy na Ďalekom východe. Rusko sa v dni skúšok vždy zjednotilo. V tomto roku sa neobraciam na Vás drahí priatelia s Novoročným posolstvom ako zvyčajne z Moskovského Kremľa, ale z Ďalekého východu, kam som priletel, aby som uvítal Nový rok spolu s tými, kto čestne a dôstojne vydržal skúšanie živlu, avšak nemôže zatiaľ osláviť sviatok vo vlastnom dome a spolu s nimi zablahoželať celej krajine, pripiť si za náš národ, za zdravie všetkých, kto odvážne bojoval so záplavami, kto prejavil milosrdenstvo a nezištnú štedrosť. Drahí priatelia! Skláňame hlavy pred obeťami krutých teroristických činov a presvedčivo, tvrdo budeme pokračovať v boji s teroristami až do ich úplnej likvidácie. Podporíme všetkých postihnutých, urobíme všetko, čo bolo naplánované, obnovíme a vybudujeme všetko, čo bolo naplánované obnoviť a postaviť.

V tomto roku sme veľa zároveň dosiahli. Naša krajina sa stala v niečom lepšou, bohatšou, pohodlnejšou, háji svoje záujmy v medzinárodných otázkach. A preto sa dnes nehladiac na nič úprimne tešíme príchodu Nového roka, vítame ho s nádejou a vierou v lepšiu budúcnosť. Kde by sme neboli v túto chvíľu, atmosféra čarovnej Novoročnej noci zohrieva naše srdcia. S optimizmom sa pozeráme do budúcnosti, úprimne veríme lepšiemu životu, úspechu a šťastiu. A každý z nás chápe, že blahobyt neprichádza sám o sebe. Dosahuje sa v dôsledku vypätej práce a osobných činov, v snahe ľudí realizovať nastolené. Z týchto úspechov sa skladá osud našej Vlasti a starostlivosť o svoju rodinu, o deti a rodičov je nepretržite spätá so zodpovednosťou za Rusko, za krajinu kde žijeme, ktorú máme radi a ktorú chceme vidieť úspešnou a prosperujúcou. Tieto city a snahy upevňujú našu jednotu a iba spolu sa môžeme stať silnými, zabezpečiť napredovanie Ruska, dosiahnuť splnenie našich spoločných plánov a zámyslov.

Drahí priatelia! V nastupujúcom roku budeme musieť ešte veľa urobiť v ekonomike, pre zlepšenie života ľudí, usporiadať na najvyššej úrovni Olympiádu, do ktorej zostalo niečo viac ako mesiac.

Novoročná noc je čas, kedy si obzvlášť uvedomujeme, aký sme si blízki. Poďakujme si preto navzájom za porozumenie a pomoc, za lásku a starostlivosť. V každodennom zhone to robíme zriedkavo. Avšak práve podpora blízkych a spoľahlivosť priateľov nám vždy pridáva istotu, želanie oddať im viac ako sme dostali.

Prajem Vám zdravie a šťastie! Nech bude v každom dome veľa radosti! V každej rodine nech vládne zhoda a blahobyt!

Všetko najlepšie v Novom roku 2014, Rusko!

  •  
    a podeliť sa