Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
29 decembra 2013, 17:37

Vojenská rozviedka v Ruskej ríši: Srb v službách Ruska (Tretia časť)

Vojenská rozviedka v Ruskej ríši: Srb v službách Ruska (Tretia časť)

Peter I. v armádnych ustanoveniach od roku 1716 po prvýkrát prepojil legislatívu a právny poriadok s rozviedkou, ktorou poveril generálnu zásobovaciu službu. Cárskou rozviedkou sa v tej dobe súčasne zaoberali aj cárski diplomati z Kolégia zahraničných vecí.

Tomuto kolégiu sa v priebehu roka podarilo vytvoriť viac ako 10 stálych misií v Poľsku, Holandsku, Švédsku, Dánsku, Rakúsku, Anglicku, Benátkach, nemeckých kniežatstvách Pruska, Meklenbursku, Schaumbursku, Kuronsku a taktiež v Turecku a Buchare.

Peter I., znepokojený politikou susedných krajín Osmanskej ríše, ktorá sa v ľubovoľný okamih mohla rozhodnúť napadnúť Rusko, v roku 1699 vyslal do Istanbulu svojho veľvyslanca Jemeljana Ukrajinceva. V nepriateľskom tureckom prostredí sa mohol opierať iba na podporu pravoslávneho kresťana. Takúto podporu mu zaručil jeruzalemský patriarcha Dositej.

Patriarcha Dositej odporučil ruskému veľvyslancovi Ukrajincevovi zoznámiť sa so srbským kupcom Savvom Raguzinským. Raguzinský bol bohatý človek, ktorý ovládal európske jazyky a výborne sa vyznal v tureckej vnútornej a zahraničnej politike. Taktiež mal množstvo konexií v balkánskom regióne a v Istanbule.

V roku 1702 sa Savva vydal do Ruska. Priviezol so sebou prácu pod názvom Prieskum cesty Čiernym morom do Moskvy, v ktorom podrobne opisuje prístavy, oddiely vojakov, ich výzbroj, miesta, kde kotvia flotily a ďalšie informácie.

Savva významne prispel k posilneniu obchodných a diplomatických vzťahov Ruska s Európou, nadväzovaniu vzťahov so slovanskými národmi v balkánskom regióne. Okrem toho vytvoril v Vysokej Porte, Benátkach a Francúzsku rozsiahlu obchodnú sieť, ktorá bola v skutočnosti prvou ruskou spravodajskou sieťou v zahraničí. Tento Srb stál pri zrode balkánskej politiky Ruska.

Po konečnom návrate do Ruska začal Savva pôsobiť v Posoľskom prikaze. Na základe jeho iniciatívy sa v Rusku začali raziť medené mince a stal sa z neho oficiálny dodávateľ medi pre ruskú Mincovňu.

Je nutné poznamenať, že bol členom ruskej delegácie v Číne, ktorá v roku 1727 rozriešila obchodné vzťahy a otázky týkajúce sa hraníc medzi Ruskom a Čínou. Podpísanie Chaktinskej dohody sa stalo významnou udalosťou v histórii vzťahov Ruska a Číny. V roku 1727 založil Savva v Buriatsku mesto, ktoré pomenoval na počesť patróna srbského národa – sv. Sávu: Troickosavsk (v súčasnosti Kjachta).

Vďaka skúsenostiam a schopnostiam získaným v priebehu činnosti všetkých týchto misií a taktiež ústavu ruských konzulov v zahraničí, ktorý bol vytvorený o niečo neskôr, plnilo Kolégium úspešne úlohy spojené s rozviedkou a kontrarozviedkou.

  •  
    a podeliť sa