Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 decembra 2013, 14:17

Marian Rădulescu: filozofia Hlasu Ruska – otvorenosť pre ľudí

Marian Rădulescu: filozofia Hlasu Ruska – otvorenosť pre ľudí

Pred novoročnými sviatkami chcem upozorniť na činnosť rumunskej redakcie Hlasu Ruska v odchádzajúcom roku a oceniť si ju z hľadiska rumunských čitateľov, ktorí stále sledovali webovú stránku http://romanian.ruvr.ru.

Dá sa s istotou povedať, že práca v uplynulom roku bola veľmi plodná a priniesla skvelé výsledky. Vďaka možnostiam Internetu dialóg medzi redakciou a čitateľmi z Rumunska (a nielen z Rumunska) sa značne prehĺbil.

Prvým dôkazom toho je zvýšenie počtu lajknutí na Facebooku. Koncom roku 2012 bolo ich 1000, teraz je 3577. Vzhľadom na to, že na Facebooku Hlas Ruska má stálych čitateľov (je to vidieť pri pohľade na stránku alebo na komentáre ku článkom), je možné s istotou tvrdiť, že popularita rastie.

Za druhý dôkaz je možné označiť rast počtu čitateľov, ktorí zverejnili na webových stránkach Hlasu Ruska mimoriadne zaujímavé príspevky, dobre dokumentované výskumy ekonomickej, sociálnej, geopolitickej a vojenskej situácie v Rumunsku, v Rusku a vo svete. Činnosť novinárov rumunskej redakcie, zvlášť Valentína Myndrešeskcua, plus tvorba rumunských čitateľov dovolili vytvoriť pôdu pre vzájomnú súčinnosť ľudí. Zverejnené články získavajú veľa lajkov a repostov na Facebooku, čo vedie ku zvýšeniu počtu lajkov čitateľov rumunskej stránky Hlasu Ruska. Z hľadiska štatistiky počet lajkov a repostov príspevkov rumunskej stránky oproti stránkam Hlasu Ruska v iných jazykoch jasne svedčí o tom, že v roku 2013 najviac vzrástol počet čitateľov rumunskej verzie!

Aké sú príčiny takého rastu? Po prvé, je to filozofia Hlasu Ruska: otvorenosť voči ľuďom nezávisle na ich národnej príslušnosti, veku, sociálnom postavení. Každý môže napísať list do redakcie Hlasu Ruska, vysloviť svoj názor, rozdeliť sa o myšlienku. Na list vždy odpovedia, najzaujímavejšie listy uverejňujú. V Rumunsku tomu tak nie je, ak sa niekto obráti na médiá, nedostane žiadnu odpoveď.

Ako sa stalo, že všetci, ktorí píšu pre Hlas Ruska, majú vysokoškolské vzdelanie, sú odborníkmi v rôznych oblastiach (v ekonomike. sociológii, politike, histórii a podobne)? Nie je to preto, že týchto ľudí úplne ignorujú v rumunskej spoločnosti vytvorenej celkom podľa západného „demokratického“ vzoru? V dôsledku sa títo cenní ľudia obracajú na toho, kto si ich cení, na Hlas Ruska.

Na záver chcem poznamenať, že rumunská redakcia Hlasu Ruska zahájila aktívnu činnosť v roku 2013, ktorá priniesla skvelé výsledky. My, rumunskí čitatelia Hlasu Ruska, vyslovujeme vďaku celému kolektívu za túto prácu a želáme, aby v roku 2014 sa vaša činnosť bola ešte aktívnejšia!

  •  
    a podeliť sa