Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 decembra 2013, 17:36

Kresťanstvo ako záchranné koleso pre Európu

Kresťanstvo ako záchranné koleso pre Európu

Západné médiá pestria titulkami o narušení práv kresťanov v Európe. Experti znepokojene konštatujú uhasínanie tradičnej európskej civilizácie a rast vplyvu islamskej alternatívy.

V európskom verejnom živote prebiehajú zároveň dva procesy. Európski moslimovia majú právo zachovať si model života a bytu, na ktorí si zvykli od narodenia založený na tradičnom náboženstve. Európski kresťania /a aj iba tí Európania, model správania ktorých zadáva kresťanská paradigma/, toto privilégium nemajú.

Podľa slov hlásajúcich aktívnu migračnú politiku imigranti upevňujú daňovú základňu a pomáhajú kompenzovať rastúce sociálne náklady spojené so zaistením starých ľudí. Sú tak pracujúcimi, ako aj spotrebiteľmi: obsadzujú pracovné miesta a zároveň zvyšujú spotrebný dopyt. Privádza to k rastu zamestnanosti. Samotní imigranti otvárajú nové podniky a priamo sa zúčastňujú na vzniku pracovných miest. Stručne povedané, pre ekonomiku EÚ je to skôr blaho.

Avšak ekonomika to je iba časť života. Ale z pozícií zachovania európskej civilizácie sa tieto procesy nemôžu považovať za pozitívne, pretože podrývajú civilizované základy Európy. Jednoducho povediac, imigranti prinášajú inú kultúru, tradície, vieru a vytvárajú kópiu rodného sveta v samom srdci Starého sveta. A pomáhajú im v tom úspešne európski predstavitelia moci.

Európska elita sa domnieva, že ľudia na celom svete si veľmi radi osvojujú západné hodnoty, inštitúcie a kultúru, pretože predstavujú najvzdelanejšie, najliberálnejšie, najracionálnejšie a najcivilizovanejšie myslenie ľudstva. Táto viera v univerzálnosť západnej kultúry je najväčšou chybou budovateľov novej Európy.

Svetská etika Európy má ako vyplynulo, zemepisné rámce. A tí, koho Európa vyzvala na podporu svojej ekonomiky, ich nechcú prijať. Majú svoj názor na to, čo je to dobro a čo je to zlo. Hovorí politológ Oleg Matvejčev:

- Jedna z hlavných požiadaviek tejto etiky spočíva v tom, že môžeme robiť všetko, čo sa nám uráči, ale iba sami so sebou: tetovanie, samovraždy, zmenenie pohlavia, rasy, vlasti. Hlavné je neuškodiť iným ľuďom. Avšak toto pravidlo sa drží na ilúzii, že som „ja“ a ste „vy“. V skutočnosti je čiastočka každého z nás v každom z tých, kto je vôkol nás. Preto vznikajú konflikty, kedy jeden človek urobil niečo so sebou /napríklad si na čele namaľoval kríž/ a iný vyhlasuje, že tento kríž uráža jeho náboženské city. A čím silnejšie sa spoločnosti nanucuje politická korektnosť, tým viac je spoločnosť konfliktnejšia.

Európania vynakladajú obrovské úsilie, aby vytvorili svet z množstva civilizácií, ináč povedané, svet nepatriaci žiadnej civilizácii. Ale historické skúsenosti a zdravý rozum nás učia, že bez pevného základu ani jeden dom pod nátlakom vonkajšieho prostredia nevydrží.

  •  
    a podeliť sa