Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
25 decembra 2013, 12:35

Pozemské oči Plancka pre kopy galaxií

Pozemské oči Plancka pre kopy galaxií

Výsledky misie Planck (Európska vesmírna agentúra) sa posudzovala na zahájenej v Moskve astrofyzikálnej konferencii. Na projekte sa bezprostredne zúčastňujú ruskí vedci.

Napríklad, v rámci programu 114 kozmických objektov pozorovali za pomoci rusko-tureckého 1,5-metrového teleskopu a v Špeciálnom astrofyzikálnom observatóriu Ruskej akadémie vied.

Planck – to je prvé kozmické observatórium, ktoré systematicky hľadá kopy galaxií. Kopy galaxií – najhmotnejšie objekty Vesmíru - uchovávajú informáciu o tom, ako Vesmír rástol a čo ovplyvnilo tento rast. Mimo iné a o tom, akú úlohu na tom hrala záhadná tmavá energia, ktorá sa prejavuje iba na veľkých vzdialenostiach. Do katalógu kôp galaxií zostaveného podľa výsledkov misie, sa dostalo 1227 objektov. Z toho 861 – to sú potvrdené kopy, ostatné zatiaľ sú iba „kandidátmi“.

Optickú podporu zaisťuje niekoľko teleskopov v observatóriách po celom svete vrátane rusko-tureckého teleskopu RT-150. Pozorovanie sa začalo v roku 2011, v rokoch 2012-2013 na to vymedzili vyše 100 nocí. Okrem toho na žiadosť ruskej skupiny zúčastnenej na projekte zvlášť ďaleké kopy pozoroval za pomoci ruského 6-metrového teleskopu špeciálneho astrofyzikálneho observatória Ruskej akadémie vied. Vcelku ruská účasť zabezpečuje asi štvrtinu všetkých pozorovaní v rámci programu Planck.

Hoci observatórium Planck zavŕšilo svoju prácu, jeho údaje naďalej sú zdrojom nových objavov. Tak isto asi v najbližšom desaťročí nestratí na aktualite hľadanie nových kôp a supekôp galaxií. Ďalší výskum v tejto oblasti si vyžiada celý arzenál prostriedkov modernej astrofyziky: od pozemných teleskopov (ako už fungujúce Atacama Cosmology Telescope a South Pole Telescope) až po budúce kozmické prístroje. V prvom rade je to röntgenové observatórium Spektrum-RG (Rusko a Nemecko), ktorého vypustenie ja naplánované na rok 2015. Úloha Spektra-RG je naozaj rozsiahla – v priebehu pozorovania celej oblohy má nájsť všetky najmasívnejšie kopy galaxií.

Ďalší projekt spojený s výskumom štruktúry Vesmíru – to je európske observatórium EUCLID, ktorý sa realizuje v rámci programu Cosmic Vision (vypustenie v roku 2020). A nakoniec projekt PRISM – v akomsi zmysle opakovanie Plancka, ale s oveľa väčšiu citlivosťou potrebnou na pozorovanie procesov, ktoré prebiehali v rannom Vesmíre.

  •  
    a podeliť sa
24 apríla 2014, 18:32