Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
20 decembra 2013, 13:28

Práve teraz v našej vlastnej galaxii...

Práve teraz v našej vlastnej galaxii...

Kozmické observatórium Gaia (ESA) bolo vypustené z kozmodrómu Kuru vo francúzskej Guyane za pomoci ruského raketového nosiča Sojuz-ST-B. Hlavnou úlohou projektu Gaia, ktorý počíta s piatimi rokmi práce, je získať trojrozmernú mapu našej Galaxie.

Observatórium má veľmi presne zistiť vzdialenosť do takmer miliardy hviezd v našej Galaxii, ide o asi jednu stotinu ich celkového počtu. Observatórium nesie dva zrkadlové optické teleskopy a tri vedecké prístroje. Astronomické úlohy - určenie polohy hviezdy v oblohe a vďaka komu aj ich vzdialenosť – plní Sky Mapper. Modrý a červený fotometre BP/RP dovoľujú získať hlavné údaje o pozorovaných hviezdach: teplotu, hmotnosť, vek a chemické zloženie. A nakoniec tretí prístroj – spektrometer RVS určí lúčovú rýchlosť objektu: čí sa vzďaľuje alebo približuje k pozorovateľovi. Podľa údajov RVS je možné tiež skúmať chemické zloženie najsvietivejších hviezd.

Tento komplet nástrojov, ako tvrdia tvorcovia Gaia, dovolia vytvoriť trojrozmernú mapu Galaxie, v ktorej poloha hviezd bude známa z doteraz nevídanou presnosťou. Načo je potrebná táto presnosť, keď aj pred vypustením Gaia vedci disponovali viac či menej správnou informáciou o polohe a základných dimenziách hviezd? Odpoveď je jednoduchá: ide fakticky o vytvorenie akejsi príručky, ktorú budú môcť využívať všetci. O čo presnejšia je táto informácia, o to zložitejšie závery bude možné urobiť na jej základe. Vo Vesmíre, kde sú obrovské vzdialenosti, dokonca veľmi drobná nepresnosť môže viesť k veľkej chybe na konci.

Napríklad, pohyb hviezd Mliečnej cesty ešte zachováva „pamiatku“ na minulé zrážky s inými galaxiami; analýza údajov Gaia dovolí predstaviť si minulosť našej Galaxie. Je známe tiež, že obrovskú úlohu na zachovaní sa galaxie ako celku hrá tmavá, presnejšie povedaná, skrytá hmota. Prejavuje sa iba gravitačne a to aj pri určení pohybu hviezd. Nakoniec na určenie vzdialenosti v kozmu ako svojrázne medzníky sa používajú tak zvané cefeidy - hviezdy, ktorých svietivosť sa pravidelne mení. Ak je známa ich skutočná svietivosť, potom určenie vzdialenosti do iných objektov tiež bude presnejšie. A to sú iba niektoré možnosti využitia údajov Gaia.

  •  
    a podeliť sa