Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
12 decembra 2013, 18:36

Rusko – Slovinsko: Všetko ide podľa plánu

Rusko – Slovinsko: Všetko ide podľa plánu

Spolupráca medzi Ruskom a krajinami bývalej Juhoslávie sa naďalej dynamicky rozvíja. Návšteva premiérky Slovinska Alenky Bratušekovej je ešte jedným potvrdením tohto procesu.

Počas schôdzky s premiérom Ruska Dmitrijom Medvedevom sa posudzovali otázky spojené so spoluprácou v palivovo-energetickom sektore, vrátane výstavby slovinského úseku plynovodu Južný prúd, vojensko-technickej spolupráce, rastu výmeny tovarov a rozvoja cestovného ruchu.

Pani Bratušeková poskytla interview pre Hlas Ruska:

HR: Nakoľko úspešne sa rozvíjajú slovinsko-ruské vzťahy?

AB: Sme strategickými partnermi a neustále udržiavame pravidelný politický dialóg na najvyššej úrovni. Hospodárska spolupráca sa úspešne rozvíja s každoročným skoro 20% rastom, rastie naša vzájomná investičná zaujímavosť.

Čo sa týka dynamiky rozvoja našich vzťahov, v októbri bol na návšteve v Rusku Podpredseda vlády, Minister zahraničných vecí Slovinskej republiky Karl Erjavec, ktorý je taktiež spolupredsedom slovinsko-ruskej spoločnej medzivládnej komisie pre obchodno-ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu, v novembri sa uskutočnila návšteva ministra energetiky Slovinska Samo Omerzela a koncom novembra priletel na návštevu Predseda Štátneho Zhromaždenia Slovinskej republiky Janko Veber a teraz aj ja.

HR: Nakoľko úspešne sa darí budovať vzťahy s partnerskými krajinami v EÚ a ovplyvňuje členstvo v EÚ vzťahy s Ruskom?

AB: Členstvo v EÚ pomáha upevniť vzťahy medzi krajinami. Rusko je strategickým partnerom EÚ, má preto vo vzťahoch s členskými krajinami veľmi dôležitú úlohu. Členstvo v EÚ a tesné spojenie medzi krajinami z toho vyplývajúce /napríklad spoločné európske normy, voľný pohyb obyvateľstva, spoločný trh, spolupráca v rôznych oblastiach/, prináša svoje pozitívne výsledky vrátane aj vo vzťahoch s Ruskom a ekonomická sféra má tu pritom dôležitú úlohu.

HR: Neprotirečí projekt Južný prúd energetickej politike Európskej únie?

AB: Slovinsko má pomerne veľký záujem o realizáciu projektu, pretože prinesie pre našu krajinu veľa úžitku. Chceme taktiež, aby bol realizovaný s ohľadom na európske zákonodarstvo, ktoré je pre nás záväzné. Nedávne posolstvo európskeho komisára pre energetiku Oettingera na adresu ruského ministra pre energetiku Novaka a na adresu členských krajín EÚ, ktoré sú zapojené do projektu, posudzujeme ako krok pomáhajúci dosiahnuť pokrok pri riešení otázok, ako aj tomu, aby sa do realizácie projektu vdýchla nová sila.

  •  
    a podeliť sa