Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 decembra 2013, 16:57

Učebnica proti starobe

Učebnica proti starobe

Inteligentní ľudia žijú dlhšie. Svedčia o tom štatistické údaje z rôznych krajín, okrem iného aj z Ruska. Pritom inteligentných ľudí je vo svete stále viac. Na Zemi môžeme teda pozorovať tendenciu k predlžovaniu priemerného ľudského života.

V blahobytných po ekonomickej stránke krajinách sa už ľudia dožívajú v priemere 85 rokov. A tento ukazovateľ sa neustále zvyšuje, zdôrazňuje gerontológ

Vjačeslav Krutko

:

- V minulom storočí sa priemerná dĺžka života človeka takmer zdvojnásobila v porovnaní s jeho začiatkom. V prvom rade vďaka tomu, že sa človek naučil čeliť životnému prostrediu. Najväčší počet životov zachránili technológie chlórovania vody, očkovanie, antibiotiká a rozvoj medicíny vcelku. Do 60.- 80. rokov minulého storočia sa ľudia vo vyspelých krajinách naučili komfortne spolunažívať so životným prostredím. A potom sa vo vyspelých krajinách začal priemerný život predlžovať rýchlosťou asi tak 3 mesiace za rok.

Takto sa ale ľudský život nemôže predlžovať donekonečna. Možnosti ľudského organizmu sú obmedzené, od samotného začiatku sú predurčené prírodou. Odborníci sa domnievajú, že poslednou hranicou je 110-120 rokov.

Dôležité ale je nielen človeku život predĺžiť, ale predĺžiť hlavne jeho aktívnu fázu, aby čas, ktorý nazývame starobou, nadišiel najskôr v deväťdesiatke alebo vo veku 100 rokov. Vďaka novým technológiám je to možné, tvrdia vedci. V Rusku sa napríklad pokladá za perspektívny smer vyvíjania aktivátorov telomerázy - enzýmu umožňujúceho bunkám, aby sa rýchlo rozmnožovali, a tiež prostriedkov schopných aktivizovať vlastné kmeňové bunky človeka. Výsledky pokusov na myšiach a potkanoch robia veľký dojem.

Kým sa ale "pilulky proti starobe" skúšajú, vedci objavili prostriedok, ktorý môže už dnes zabezpečiť dlhý život za dobrej fyzickej i duševnej kondícii. Týmto prostriedkom je vzdelanie. Bolo už dokázané, že o čo vyvinutejší je ľudský mozog, o to dlhšie človek žije, vyhlásil riaditeľ Národného gerontologického centra Vjačeslav Krutko:

- Existuje celkom presná zákonitosť - múdrejší a vzdelanejší ľudia žijú dlhšie. Dokazuje to štatistika tak v zahraničí, ako aj v Rusku. V Petrohrade je napríklad obvod, kam kedysi presťahovali pracovníkov jedného vedeckého a priemyselného združenia. Nie sú bohatší, ako priemerní obyvatelia mesta, ale takmer všetci majú vysokoškolské vzdelanie. A pokiaľ ide o dĺžku života, v tom sa dajú prirovnať k obyvateľom európskych krajín.

Okrem toho bola v posledných desaťročiach zistená takáto tendencia: každá ďalšia generácia je múdrejšia ako predošlá. Autori testu IQ - inteligenčného kvocientu - sú nútení každých desať rokov klásť zložitejšie otázky a zvyšovať normy priemernej úrovne. Znamená, že každá nová generácia bude žiť dlhšie.

  •  
    a podeliť sa