Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
9 decembra 2013, 14:46

Andrej Bystrický: Máme zvláštny prístup ku všetkým

Andrej Bystrický: Máme zvláštny prístup ku všetkým

Hlas Ruska sú multijazykové masmédiá a miesto, kde majú rôzni ľudia právo vysloviť sa v mnohých jazykoch, zdôraznil Predseda ruskej vysielajúcej spoločnosti Andrej Bystrický v interview pre poľský televízny kanál TVP.

Relácia Štúdio Východ / Studio Wschód/ oboznamuje poľské auditórium s politickými, sociálnymi a kultúrnymi udalosťami v krajinách bývalého ZSSR. Andrej Bystrický v interview s autorkou a moderátorkou relácie Máriou Przełomiecovou podotkol: „Mali by smer rozprávať o tom, čo sa deje v Rusku a čo robí Rusko. Inou stránkou našej úlohy je zúčastniť sa na diskusii o svetovej politike a podľa možnosti vplývať na jej formovanie. V tomto zmysle sme multijazykovým masmédiom. Niekedy porovnávam Hlas Ruska s letiskom vo Frankfurte nad Mohanom, je to taký informačný hab. Dostaneme napríklad informáciu v poľskom jazyku a môžeme ju odovzdať ďalej po obohatení informáciou z iných jazykov“.

MP: Aká je to teda propaganda, veď každý predstavuje práve svoj názor?

AB: Slovo propaganda ma neľaká, avšak v danom prípade nejde o propagandu. Úloha nie je natoľko propagandistická, nakoľko je informačná. Hlavný problém, to je chýbanie spoločných a kompetentných znalostí. Nové médiá, ktoré sa rozvíjajú, priviedli okrem nezvyčajnej ľahkosti spojov k tomu, že je nepravdepodobne veľké množstvo nepravdivej informácie. Vezmime si napríklad udalosti v Sýrii: stačí, aby nejaký bloger z Damasku niečo napísal a už to niekto využije, hoci nikto nič nepreverí. Žiadna pravdivosť tu nie je. Takej informácie je všade veľa.

MP: Pozerala som sujet Russia Today o udalostiach na Ukrajine a tam bola hlavnou mládež páliaca vlajku Európskej únie.

AB: Viem, Russia Today to priamo vysielala a to pritom z rôznych miest. A čo sa dostalo do záberov, to sa dostalo. Pálenie vlajky Európskej únie mohlo byť. Hlavným problémom takých rozsiahlych nepokojov je to, že nemôžete nájsť iný názor, všetci majú jeden. Potom sa pravdaže taký názor zjaví, ale na danú chvíľu ho nemôžete nájsť a snažíte sa to pravdaže nejako vyvážiť.

MP: Aká je informačná stratégia Hlasu Ruska voči Poľsku?

AB: Chceme byť pravdaže populárnym a zasluhujúcim si dôveru médiom pracujúcim v poľskom jazyku – to je celý náš cieľ. Na svoju prácu sa pozerám ako technológ: budujeme platformu a nemáme svoj názor, ale sme miestom, kde sa môžu vysloviť rôzni ľudia. Určitú výhodu majú prirodzene ruské subjekty, avšak predovšetkým by sme mali konať ako médium – týmto je aj celá informačná stratégia vyčerpaná. Žiadna iná stratégia nie je. Kritéria tejto stratégie sú dve: buď auditórium, alebo citovanie.

MP: No sú také chúlostivé témy ako Smolensk, ktoré nemôžeme zvládnuť už toľko rokov.

AB: Je to strašný prípad. Môžem iba spolucítiť s Poľskom a vyjadriť mu sústrasť. Osobne som hlboko presvedčený, že Smolensk – to je nešťastný prípad, avšak koľko ľudí, toľko je aj názorov, aj tak budú posudzovať, s tým sa nedá nič urobiť. Zdravý rozum pravdaže zvíťazí.

MP: Možno by mal mať preto Hlas Ruska nejaký zvláštny prístup k Poľsku?

AB: Máme zvláštny prístup ku všetkým, vrátane aj Poľska. Snažíme sa pracovať podľa pravidiel, tak ako pracujú normálne médiá. Chceme byť zaujímavými, chceme rýchlo poskytnúť informáciu. Je prirodzené, že sa musíme dotknúť aj nejakých citov ľudí, ináč nebudú na nás reagovať. Ak žurnalistika nezaujme buď pozitívne alebo negatívne, vtedy nie je zaujímavá. V tomto zmysle chceme byť ostrí a vyberať si témy, ktoré sú pre tú alebo inú spoločnosť citlivé. Zvláštny prístup spočíva v dôvtipnosti, vynaliezavosti, presnosti, čestnosti a žurnalizme. To je aj celý zvláštny prístup. A v tomto zmysle je podpora hierarchie pravdivej informácie, dodržiavanie novinárskych zásad a noriem – plne rozumné nastolenie otázky.

  •  
    a podeliť sa