Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 decembra 2013, 17:14

Diskusia pokračuje

Diskusia pokračuje

List zverejňujeme na súhlas autora. Pretože nás predchádzajúci čitateľ, ktorý poslal list do našej redakcie požiadal stiahnúť tento list z našej stránky /čo sme aj urobili/, v tomto liste budeme nazývať predchádzajúceho čitateľa ako pán X.

Vážená redakcia,

rád by som reagoval na list čitateľa vášho webu o článku «Ako sa nacista stal županom partizánskeho kraja» 

asi takto:

pán Х istotne zastupuje názory všetkých Slovákov. Aj keď občas s vašimi komentármi nesúhlasím, tak paušalizovanie pána X o tom, že ste podmienečne bludárske rádio považujem za druh politicko-mediálneho vydierania odhliadnuc od toho, že nie ste rádio, a že pán Х si píše svoje meno podľa maďarského a nie podľa slovenského pravopisu.

Sám nie som závislý na žiadnom politikovi, alebo politickej inštitúcii, a dovolím si povedať, že pán Kotleba nemá dosť životných skúseností, aby dokázal odlíšiť naivitu a vlastný populizmus od reality. Podľa mňa sa príliš priživuje na popularite známych historických osobností, a na hurá nápadoch riešení niektorých aktuálnych spoločenských problémov (K.Hôrka), pričom ozajstné problémy väčšiny ľudí sú preňho reálne málo zaujímavé.

Nejdem hovoriť, že v ničom nemá pravdu, alebo že je namieste označovať jeho a ľudí s ním spojených za povedzme fašistov, nacistov. Odbiehanie k fašizmu a nacizmu považujem za scestné a kontraproduktívne pre všetky strany.

Extrémisti ale v určitom zmysle sú, pretože volia riešenia a postupy vybočujúce z bežných mantinelov, pričom zďaleka nie je isté, či sa najprv pokúsili legitímne a korektne použiť dostupné metódy. Svojím prístupom často zhadzujú ľudí, ktorí tiež statočne pracujú, ale nehulákajú pritom tak, ako oni. Preto nie je ani žiadna urážka nazvať 79000 ľudí extrémistami, ak je to jednoducho fakt. Sú tu ďalšie tisíce aj väčšieho počtu ľudí, ktorí by volili menej agresívne a rozvážnejšie postupy prijateľné pre širšiu verejnosť. Pán Kotleba má veľa sympatizantov, ale stále ide o skupinu skôr spoločensky nebezpečných teoretikov, ktorým ich duševné schopnosti nemusia stačiť na to, aby niečo polepšili, plán ich desatora je len teória, ktorá nedostatočne odráža reálnu analýzu a chod slovenského hospodárstva. Propaguje napríklad kastovné voľby, ku ktorým mám sympatie, ale popritom zabúda, že on sám teraz vyšiel z volieb ulice.

Pre pána Х alebo Kotlebu takisto platí, že pravda nie je výsada (ich) väčšiny.

ing. Peter Rzyman

Naša mailová schránka, Spoločnosť
  •  
    a podeliť sa