Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 novembra 2013, 11:56

Nemecku bude ťažko vstúpiť do výzvednej aliancie Päť Očí

Nemecku bude ťažko vstúpiť do výzvednej aliancie Päť Očí

Hlava zastupiteľstva USA vyzvala k zapojeniu Nemecka do výzvednej aliancie Päť Očí. No nehladiac na všetky uistenia o družbe vyslovené po odhalení špiónskej činnosti NSA a GCHQ Veľkej Británie je málo pravdepodobné, že skupina bude mať v Nemecku svoju zostavu.

Hlas Ruska posúdil túto otázku s Kristianom Gustafsonom, lektorom Centra štúdií v oblasti rozviedky a bezpečnosti pri Univerzite Brunelav Londýne.

Kristian, čo si myslíte, ako ovplyvní špiónsky škandál vzťahy medzi Veľkou Britániou a Nemeckom?

- Myslím si, že to bude mať efekt v krátkodobej perspektíve a privedie to k akémusi ochladeniu spoločenských vzťahov, no som presvedčený, že v dlhodobej perspektíve sa vzájomné záujmy Nemecka a Veľkej Británie, Nemecka a ostatných členov spoločenstva Päť Očí nakoniec obnovia.

Podľa Vás sa Nemecko pokúsi pretlačiť svoje zapojenie do výzvednej aliancie Päť Očí?

- Päť Očí vzniklo po Druhej svetovej vojne a je to v skutočnosti únia krajín hovoriacich po anglicky a Nemecku bude ťažko sa tam zapojiť, pretože to nie je jednoducho vstup do klubu, ale buduje sa na dôvere, vzájomnom úsilí a vzájomných záujmoch, ktoré vznikli v dôsledku dvoch svetových vojen. Päť Očí sa zakladá na tom, že každá z piatich krajín môže dôverovať všetkým iným piatim krajinám a ich údaje a kontrola iných materiálov prichádzajúcich od zdrojov, je kľúčovým aspektom dôvery a vzájomnej podpory v rozviedke. Preto by sme mali vedieť, že ak odovzdám údaje rozviedky inej krajine, táto ich následne neodovzdá tretej alebo štvrtej strane. Nemecku bude ťažké vstúpiť do tohto uzamknutého kruhu. Komukoľvek bude ťažké vojsť do tohto tesného kruhu.

Jasné. USA boli doposiaľ stredobodom všetkých škandálov spojených so sledovaním. Teraz sme sa dozvedeli, že existuje celá sieť krajín zapojených do špiónskej činnosti. Ako to mení situáciu?

- Nemyslím si, že ju to veľmi mení. Ako som podotkol, pretože existuje Päť Očí, jestvuje aj veľké spoločenstvo priateľských krajín vrátane Singapuru podporujúcich ich záujmy. Singapur, ako aj USA a iné krajiny Piatich Očí znepokojuje problém bojového islamu a radikálnych teroristov. Pravdaže sa taktiež delia údajmi v tejto časti sveta. A výmena výzvedných údajov si vyžaduje princíp „ty - mne, ja –tebe“. Ak chcete niečo získať od väčšieho partnera v rozviedke, mali by ste niečo ponúknuť na výmenu. Viete, ako sa historicky stalo, že Kanada vchádza do Piatich Očí? Kanada vošla do Piatich Očí, pretože mohla historicky špehovať Rusko a odpočúvať s použitím technológie Kanadskej dúhy, preto mala čím prispieť do hry. Je to dobrá ilustrácia toho, ako sa vymieňajú výzvedné údaje.

  •  
    a podeliť sa