Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
25 novembra 2013, 11:47

Krása vedy vo fotografiách Berenice Abbottovej

Krása vedy vo fotografiách Berenice Abbottovej

Prechod svetla cez prizmu, odskok guľočky po zužujúcej sa trajektórii, parabolické zrkadlá a iné vedecké experimenty. V Moskve po prvýkrát vystavujú fotografie zo série Obraz fyziky urobené v roku 1950 až 1960 hviezdou americkej fotografie Berenice Abbotovou.

V USA sú práce Berenice Abbotovej veľmi známe. Už v 1920-e roky jej priniesli fotografické portréty a pohľad na New York zaslúženú slávu. No skutočným prelomom vo fotografickom umení boli jej experimenty vo vedeckej fotografii fyzikálnych a chemických javov.

Podľa slov kurátora výstavy Gary Van Zanteho, Berenice Abbotová pociťovala tento project ako kulmináciu svojej tvorby. Vedecká fotografia je jedným zo známych prejavov jej tvorby, tým viac, že v XX. storočí bolo podobných fotografií urobených neveľa.

Spočiatku nikto nečakal, že fotografie vedeckých experimentov budú natoľko populárne. Výbor štúdií fyzikálnych vied pri technologickom inštitúte v Massachusetts objednal v roku 1958 u Abbotovej sériu fotografických materiálov pre novú školskú učebnicu fyziky.

Abbotová začala nad ňou pracovať a vyše dvoch rokov pozorne fixovala vlnový pohyb a iné fyzikálne javy. Technológie podobného fotografovania vtedy ešte neexistovali a preto musela vyvinúť špeciálne prístroje na fotografovanie fyzikálnych javov, časť ktorých sa vystavuje na výstave.

Potom, ako prácu nad učebnicou zavŕšila, niektoré fotografie Abbotovej predviedli v Smitsonovskom inštitúte.

Výstava nazvaná ako Obraz fyziky vyvolala natoľko veľký záujem u širokej verejnosti, že v roku 1960 sa rozhodlo organizovať mobilnú expozíciu. Turné po USA trvalo šesť rokov.

Projekt Abbotovej sa stal zásadne novým spôsobom popularizácie vedy – unikátne prepojenie skoro abstraktných fotografií a nových metód vyučovania fyziky.

Berenice Abbotová hovorila, že fotografia je súčasť interpretácie vedy. Sama bola veľmi vzdelaná a nielen jednoducho zachytávala fyzikálne javy alebo chemické experimenty, ale aj dobre chápala ich podstatu.

Aj o vyše 50 rokov po ich vzniku sa vedecké fotografie Berenice Abbotovej chápu v prvom rade ako umelecké diela – štýlové, jemné, záhadné a pútavé.

  •  
    a podeliť sa