Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 novembra 2013, 16:50

Taliansko a Rusko potvrdia strategické partnerstvo na summite v Trieste

Taliansko a Rusko potvrdia strategické partnerstvo na summite v Trieste

Vzťahy Ruska a Talianska už veľa rokov považujú za skvelé. Čo je pravda, v poslednom čase zaznamenali určité oslabenie kontaktov na najvyššej rovni. Preto zvláštny význam nadobúda rusko-taliansky summit za účastí premiéra Talianska Enrica Lettu a prezidenta Putina 26. novembra v Trieste. V predvečer tejto udalosti sa s ruskými novinármi stretol Mimoriadny a Splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky v RF Cesare Maria Ragaglini:

- Summit v Trieste má dve základné úlohy – zhrnúť výsledok našej trojročnej spoločnej práce a položiť pevný základ pre spoluprácu v budúcnosti.

Bilaterálna spolupráca, zdôraznil diplomat, nebola iba úzka, ale aj diverzifikovaná. Zahrňovala do seba politiku, ekonomiku, obchod nehovoriac o kultúrnej spolupráci, v ktorej rusko-talianske styky existujú nejedno storočie.

Cesare Maria Ragaglini oznámil, že na summite v Trieste podpíšu niekoľko dohôd, ktoré budú mať veľký význam pre podniky oboch krajín, pretože dovolia značne uľahčiť vzájomný prístup k národným trhom. Napríklad, dohoda, ktorú je možné prirovnať k „zelenému koridoru“ pri prekročení hranice. Ide v nej práve o zjednodušenie colnej procedúry, podpíšu ju colné rezorty dvoch krajín. Budú tiež uzavreté dohody o spolupráci v oblasti zdravotníctva a poľnohospodárstva.

Je tu ešte jeden dokument, ktorý sa stále intenzívne posudzuje. Je to dohoda o pobyte v dvoch krajinách osôb, ktoré sa zaoberajú pracovnou činnosťou. Ako zdôraznil diplomat, nie je istý, že ho stihnú pripraviť na podpísanie k summitu v Trieste, pretože nie je to jednoduchý dokument, vyžaduje veľký počet odsúhlasení na rôznych úrovniach. K tomu Rusko prvýkrát podpisuje taký dokument so zahraničnými partnermi. Ale dokonca ak ho nepodpíšu na summite, urobia to čoskoro po tomto stretnutí.

V Trieste tiež budú posudzovať spoluprácu v priemysle, strojárstve, nanotechnológiách, aeronautike, obrane. Okrem toho v rámci summitu sa uskutoční slávnostné otvorenie Vzájomného roku cestovného ruchu medzi Talianskom a Ruskom. V roku 2012 sa prúd turistov z Ruska do Talianska zdvojnásobil, generálne konzuláty poskytli obyvateľom Ruska 660000 víz, celkovo krajinu navštívil asi milión ľudí. V roku 2013 iba v Moskve vydali 750000 víz. Je to ďalší prínos do rozvoja bilaterálnych vzťahov.

  •  
    a podeliť sa