Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 novembra 2013, 13:28

Sarajevský atentát: František Ferdinand d’Este

Sarajevský atentát: František Ferdinand d’Este

Následník rakúsko-uhorského trónu, arcivojvoda František Ferdinand d’Este bol zavraždený v Sarajeve 28. júna 1914. Bol poslednou nádejou pre upadajúcu monarchiu.

Ruské periodiká tej doby ho charakterizovali ako: „chrabrú náturu, ktorú ledva krotili úzke medze, ktoré mu vystavovala pozícia následníka trónu,“ jeho príchod na trón sa spájal s počiatkami vojny medzi najsilnejšími mocnosťami. Nebol veľmi populárny v armáde, ani národy v monarchii ho nemali veľmi v láske. Jeho avantúry a netrpezlivosť vyvolávali obavy. Nielen ruská tlač, ale aj samotné vojenské noviny Armee-Zeitung boli nútené skonštatovať, že Rakúsko nepodporovalo nebezpečné plány arcivojvodu.

„Dvojnásobný atentát v priebehu dňa na nešťastného arcivojvodu vrhá zlý tieň na rakúsku políciu, ktorá nedokázala odvrátiť smrteľný výstrel,“ napísali noviny Ruské slovo. Ďalej podčiarkli, že týždeň pred vraždou srbský veľvyslanec vo Viedni odovzdal dôkazy o pripravovanom atentáte na Františka v Sarajeve. Nič to nemení na tom, že sa rakúski nacionalisti pokúsili ťarchu zodpovednosti za vraždu Františka Ferdinanda hodiť na celú srbský národ.

Správa o vražde sa do Belehradu dostala v nedeľu večer, v čase slávenia národného sviatku – výročia bitky na Kosovskom poli. Oslavy boli okamžite prerušené. Ruský veľvyslanec v svojej depeši pre ministra zahraničných vecí Sazonova napísal: „Asi o 5 hodine popoludní, hneď ako sa rozšírila správa o tragickej sarajevskej katastrofe, boli všetky ceremónie zastavené ... Celé Srbsko úprimne kondolovalo susedovi, ktorého správa ochromila, ako aj odsúdilo zmyslov zbavených vrahov ...“ Veľvyslanec ďalej uviedol, že Srbi boli presvedčení, že viedenské kruhy využijú aj túto tragickú udalosť na dosiahnutie politických cieľov.

Z pohľadu záujmov slovanských národov v monarchii, bola smrť Františka Ferdinanda úplne zbytočná. Významný český poslanec povedal korešpondentovi Ruských novín po atentáte: „Smrť Františka Ferdinanda – je veľkým nešťastím pre Slovanov v monarchii. Zosnulý sympatizoval so Slovanmi, akceptoval ich záujmy, ktoré však nesmeli protirečiť smerovaniu monarchie. Okrem toho, nemal rád Maďarov a chladne sa správal k Nemcom. Jeho smrť zhatila nádeje Slovanov v monarchii.“

Sarajevský atentát bol skvelou príležitosťou pre stúpencov agresívnej politiky, aby sa opäť vzchopili. Viedenskí nacionalisti sa snažili túto tragickú udalosť využiť na vyhrotenie medzinárodnej situácie. A to už bola 1. svetová vojna veľmi blízko.

  •  
    a podeliť sa