Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 septembra 2013, 20:47

Sergej Riabkov: „Sýria je politicky pevne odhodlaná realizovať dohody“

Sergej Riabkov: „Sýria je politicky pevne odhodlaná realizovať dohody“

V piatok večer a v noci na sobotu moskovského času by mali byť schválené dôležité rozhodnutia ohľadom Sýrie. Organizácia pre zákaz chemických zbraní informuje v Haagu o procesných rozhodnutiach v prípade spolupráce so Sýriou, ktorej konečným výsledkom by malo byť celkové odzbrojenie (týkajúce sa chemických zbraní).

Hneď na to sa v New Yorku bude konať hlasovanie v BR OSN ohľadom rezolúcie, ktorá bude viazať Sýriu k takejto spolupráci. Kompromisný návrh rezolúcie vypracovali RF a USA. Námestník ruského ministra zahraničia

Sergej Riabkov 

porozprával počas exkluzívneho interview pre Hlas Ruska o podstate nových opatrení a harmonograme ich realizácie.

Nespravilo Rusko veľký ústupok USA, keď schválilo zmienku o VII. kapitole Charty OSN v návrhu rezolúcie OSN o Sýrii? Rusko to interpretuje tak, že nebudú nasledovať žiadne okamžité vojenské akcie proti Sýrii, no USA si môžu tento bod vykladať úplne inak.

- Nejde o žiadne ústupky. Nie sú tam žiadne odchýlky od textu rámcovej dohody, ktorú sa podarilo dosiahnuť delegáciám Ruska a USA 14. septembra v Ženeve. Najdôležitejším je, že automatická autorizácia použitia sily podľa VII. kapitoly je v tomto prípade vylúčená. Rád by som podotkol, že nad textom rezolúcie sa ešte stále pracuje. Taktiež zdôrazním, že v prípade nedodržania tejto pripravovanej na schválenie rezolúcie dôjde k uplatneniu opatrení obsiahnutých v VII. kapitole. Týka sa to odovzdania chemických zbraní pod medzinárodnú kontrolu a taktiež ich používania v Sýrii, bez ohľadu na to, kto ich používa.

Je však jasné, že bez konštatácie týchto faktov a bez vynesenia konsolidovaného rozhodnutia nemôže byť táto kapitola uplatnená. Vychádza nám, že toto ustanovenie nemôže okamžite nadobudnúť platnosť. Ak to niekto interpretuje ináč, znamená to, že ide proti Charte OSN a vracia sa k logike agresie porušujúcej medzinárodné právo. A práve tomu sa snažíme zabrániť. Interpretácia, ktorú ponúkame, je jediná možná a prijateľná, tak z právneho, ako aj z politického hľadiska. Nevidím tu žiadne ústupky Ruska a žiadne riziko, že sa niečo udeje „automaticky“.

Pred zasadnutím BR OSN v New Yorku sa v Haagu v sídle Organizácie pre zákaz chemických zbraní bude konať stretnutie. V čom spočíva dôležitosť deklarácie o chemických zbraniach v Sýrii, ktorú vypracováva výkonný výbor tejto organizácie?

- Všetko je v štádiu vypracovávania, nemôžem komentovať obsah. Ide však o to, že je nutné potvrdiť ustanovenia, ktoré sú založené v projekte rozhodnutia výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Sýrska vláda podniká v priebehu posledných rokov kroky zamerané na spoluprácu s OPCW, a dokonca predbieha stanovené termíny.

Nedávno ste sa v Damasku stretli so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Je pripravený naďalej spolupracovať?

- Sýrsky prezident a vedenie krajiny sú odhodlaní realizovať dohody týkajúce sa likvidácie chemických zbraní v Sýrii. O tom niet pochýb. Sýrska strana si uvedomuje rozsah zodpovednosti a vychádza zo skutočnosti, že aj napriek tvrdým termínom a nutnosti vynaložiť väčšie úsilia na realizáciu ustanovení sa dá všetko zvládnuť. Máme tu politickú vôľu a motiváciu, ktorá bola potvrdená na najvyššej úrovni.

Nemenej dôležitou je odhodlanosť sýrskeho vedenia pokračovať v realizácii Ženevských dohôd od 30. júna 2012. Sýrska vláda je pripravená poslať na konferenciu, o organizácii ktorej sa v poslednej dobe často hovorí, splnomocnenú delegáciu, ktorá bude rokovať s opozičnými kruhmi.

  •  
    a podeliť sa