Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
16 septembra 2013, 17:04

Vojenská škola: od platov k prestíži

Vojenská škola: od platov k prestíži

Systém vojenského vzdelania, ktorého reformovanie v rokoch 2008-2011 vyvolalo dosť veľa otázok, dnes prežíva zložité obdobie – napravenie urobených chýb prebieha paralelne s reformovaním, čo má vytvoriť vojenskú školu zodpovedajúcu úlohám, ktoré majú pred sebou ozbrojené sily Ruska.

Na tlačovej konferencii námestníka ministra obrany RF Nikolaja Pankova a jeho kolegov 12. októbra hlavnou sa stala správa o zavŕšení vývoja plánu rozvoja vojenského rezortu na obdobie do roku 2020, v ktorom podrobne boli uvedené všetky číselné údaje ozbrojených síl vrátane potrebného počtu dôstojníkov. Tento plán sa stal praktickým základom pre obnovenie hromadného náboru do vojenských učebných zariadení, ktorý v roku 2013 činil vyše 15 tisíc ľudí vrátane 11,7 tisíca študentov vojenských škôl a 2 tisíc študentov vojenských vyučovacích centrov na civilných vysokých školách.

Rast náboru študentov má zaručiť dosiahnutie naplánovaného počtu dôstojníckeho zboru – 230 tisíc ľudí. Vyučovanie dôstojníkov sa realizuje na 17 vojenských vysokých školách, ktorým na prezidentov výnos vrátia ich historické mená.

Zvlášť treba vyzdvihnúť, že sa rast náboru sprevádza aj zvýšením konkurzu na vojenských školách, čo svedčí o návrate prestíže dôstojníckeho povolania.

Prestíž priamo ovplyvňuje aj obsah vyučovacieho procesu. Jednou z hlavných úloh dneška je povýšiť vojenské vzdelanie v tých disciplínach, v ktorých zaostáva, na úroveň civilného, zvlášť v exaktných vedách, technických disciplínach a rade ďalších, všeobecných disciplín. Táto úloha sa realizuje tak za pomoci zdokonalenia samotných vojenských škôl, ako aj za vzájomnej súčinnosti vojenského a civilného systémov vzdelania, pozvaním profesorov z popredných vysokých škôl krajiny. Mení sa aj materiálne zázemie procesu vyučovania – stále viac sa využívajú počítačové systémy – od trenažérov bojovej techniky až po rôzne simulátory, ktoré dovoľujú nacvičiť velenie útvaru a vzájomnú súčinnosť jednotiek na bojisku.

Príprava dôstojníka – človeka, ktorý má byť pripravený každú chvíľu viesť za sebou vojakov a zomrieť, ak to bude potrebné, - sa nemôže obmedziť len na vyučovanie a fyzické cvičenia. Vojenské rituály, tradície a zvyky – to je základ, na ktorom sa po celé tisícročia, ešte od staroveku budujú profesionálne vojenské jednotky. Pri rozpade tejto základne armáda degraduje a štát, ktorý prichádza o vojenskú organizáciu, prepadáva anarchii. V dnešnom svete, keď vojenská sila sa znovu stáva jednou z hlavných záruk nezávislosti, význam armády a úlohu bojového ducha nie je možné preceniť.

  •  
    a podeliť sa